Yazım Kuralları

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi yayınlarında American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Dergiye sunulacak yazılarda izlenecek kurallar için lütfen APA yayın kılavuzuna (tercihen 6. Baskı) başvurunuz. Eğer bu kaynağa erişemiyorsanız, genel çerçeveyi özetleyen bir metni editörden isteyebilir ve yazılarınızı doğrudan editöre gönderebilirsiniz. Yazı göndermede izlenmesi gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi’ne

Gönderilecek Yazılarda İzlenecek Temel Kurallar

 

Yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da başka bir yerde yayım için değerlendirmeye sunulmuş olmamalıdır. Bunlar bir araştırma raporu, sistematik bir literatür taraması ya da yeni bir düşünceyi, modeli tartışan özgün bir düşünce yazısı olabilir.

Derginin yazı dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Yazının başlığı 20 sözcüğü geçmemeli, metnin tamamı 10-25 sayfa olmalı ve ilk sayfa dahil tüm sayfalar sağ üst köşede numaralandırılmalıdır. Metnin dilindeki özete ek olarak, derginin diğer dilinde de bir özet verilmelidir. Bu özetler uygulamalı araştırmalarda 100-120, kuramsal yazı ve literatür taramalarında 75-100 sözcüğü geçmeyecek şekilde ayrı sayfalara yazılmalıdır. Yazı özetinin altında yazının temel konusunun göstergesi olabilecek ve o alanda kullanılan bilimsel dilde kabul görmüş, sayıları 3 ile 5 arasında değişen anahtar sözcük (keywords) verilmelidir.

Yazılar APA yayın kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ve ilk yazarın soyadı ile isimlendirilerek gönderilmelidir. Kılavuza uygun yazılmamış yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme okumalarındaki nesnelliği korumak için metnin başına yalnızca yazının başlığı konulmalı ve yazı hakkında bilgi veren bir ön mektup hazırlanmalıdır. Bu mektup, yazı başlığı, yazar(lar)ın adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurum ve birim, adresi, telefonu, varsa faksı ve e-postası, araştırma ya da ilgi alanları, bu yazının bir teze (uzmanlık, doktora, vb.) dayanıp dayanmadığı ve, eğer geçerliyse, hangi konferansta, nerede ve ne zaman sunulduğuna ilişkin bilgiyi içermelidir. Ayrıca iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu ve yazarların araştırma ilgi alanları belirtilmelidir. Bu bilgi alandaki mesleki iletişimi artırma amacıyla istenmektedir. Bunlar yazar başına 50 sözcüğü geçmemelidir.

Yazılar A4 boyutlu kağıdın sayfa kenarlarında (marjlarda) 2.54 cm (ya da 1 inç) boşluk bırakılacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazının tamamı 2 aralıkla ve satır sonundaki sözcükler bölünmeden yazılmalıdır. Paragraf başlarında Tab kullanılarak 7 karakterlik (1.27 cm; 0.5 inç) satırbaşı boşluğu bırakılmalıdır. Yazıda hem Türkçe, hem de İngilizce karakterlerin rahatça basılabildiği Times ya da Ariel (10 punto) gibi karakterlerinden biri seçilmeli ve tüm metin boyunca aynı karakter kullanılmalıdır.

Tablo ve şekiller herbiri ayrı sayfada olmak üzere metnin sonuna eklenmelidir. Şekiller tıpkı basımla yayınlanacaktır. Bu yüzden şekillerin fotokopisi değil özgün (ilk) kopyaları gönderilmelidir.

                Kaynaklar’ın yazımında izlenecek biçime uygun birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (1996). Makalenin başlığı. Derginin Adı, 12(4), 123-134.

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (1988). Kitabın başlığı (3. baskı). Washington, DC: Yayınevi.

Yazar, A. A. (1987). Kitaptaki bölümün başlığı. C. K. Orman, L. M. Olgun & T. M. Kaya (Haz.), Bölümün bulunduğu kitabın başlığı, 23-34. İstanbul: Titiz Yayınları.

Yazar, A. A. (1997, Ocak). Bildirinin başlığı._______________’nda sunulan bildiri, Kenti, Eyaleti ya da Ülkesi.