Etik Kurallar

ETİK KURALLAR

Dergiye gönderilen çalışma herhangi bir dilde yayımlanmamış başka bir dergide yayımlanmamış olmalı ve başka bir platformda değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır. Tüm makaleler DOAJ tarafından belirtilen genel etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

İNTİHAL KONTROLÜ

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin tümü Turnitin intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmekte olup, yazılım tarafından belirlenen benzerlik raporu doğrultusunda, editör kurulu tarafından makalenin hakem değerlendirmesine gönderilmesine veya doğrudan ret edilmesine karar verilmektedir. 

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne devredilmesi adına, yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formu / Copyright Release Form