İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Murat TAŞ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
besbd@cbu.edu.tr

Editör

Dr. Murat TAŞ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
murat.tas@cbu.edu.tr

Editör

Dr. Pınar GÜZEL
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
pinar.guzel@cbu.edu.tr

Editör

Dr. Kadir YILDIZ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
kadir.yildiz@cbu.edu.tr