Ücret Politikası

Fakültemiz “CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi” yayınlanacak olan eserlerden kabul/red şartına bağlı olmaksızın 1500 TL yayın ücreti talep edecektir. Yatırılan yayın ücreti üniversitemiz “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” hesabına aktarılacaktır. Dekont'un besbd@cbu.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Hesap Adı : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube Kodu : T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi
IBAN No : TR48 0001 0001 8840 1982 9250 01
Açıklama : “CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi – Sorumlu Yazarın Adı Soyadı- Makale ID”

Gönderim Ücreti: 1,500.00 TRY