Güncel Sayı

Cilt: 11 Sayı: 1, 27.03.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makalesi

Derleme

Olgu Sunumu

Kamil ŞİRİN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Kimya
Seda SABAH ÖZCAN CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Kanser Biyolojisi
Doç. Dr. Süheyla RAHMAN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Bakım Modelleri ve Doğum Yeri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Öznur BİLAÇ MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY 0000-0001-8369-6215
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı Hizmetleri
Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyovasküler Tıp ve Hematoloji (Diğer)
Yrd. Doç. Dr. Dilay AÇIL MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik (Diğer)
Yrd. Doç. Dr. Aslı KARAKUŞ SELÇUK Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde  yayınlanmaktadır. Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.
Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar yapılan tüm temel ve klinik bilimlerde araştırma makalesi, olgu sunumu, derlemeler ve editöre mektup yayınlanmak üzere dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır. 

CBU,SBED Tıp Hemşirelik ve Sosyal Hizmetler gibi Sağlık Bilimleri Alanınında  Yayınlar kabul edip temel ve klinik araştırmalar alanlardaki konulara evrensel bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık Bilimleri Alanının elemanları olan hekim ve hemşireleri ilgilendiren temel konularda yayınları hedeflemektedir.

! DERGİMİZİN YAZIM ŞABLONUNA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ !

Yazarlara Bilgi

Makalenin başlığı

(Times New Roman, Kalın, 15 Punto, Her Kelimenin İlk Harfli Büyük)

(Başlık özlü, bilgilendirici ve en fazla üç satır olmalıdır. Kısaltma ve formüller kaçının)

 

İlk Yazar Adı ve Soyadı1*, İkinci Yazar Adı ve Soyadı2

  1.                                                                                                                                          (Times New Roman, 10 punto)                                                                            

 

1 Kurum bilgisi ve adresi, telefon, e-mail (Times New Roman, 10 punto)

2 Kurum bilgisi ve adresi, telefon, e-mail (Times New Roman, 10 punto)

*Sorumlu Yazar

 

Alındığı tarih: (Times New Roman, 10 punto)

Kabul edildiği tarih: (Times New Roman, 10 punto)

DOI: (Times New Roman, 10 punto)

 

 


Öz

(Times New Roman, 10 punto)

Özet 100-250 kelime içermelidir. Özet, araştırmanın amacını, ana sonuçlarını ve önemli sonuçları kısaltmaları veya referansları içermeden kısaca belirtmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yazarlar, çalışmayı yakından yansıtması gereken en fazla 7 anahtar kelimeyi dahil etmeleri istenmektedir.

 1.     Giriş

(Çift kolon, Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı, her sayfa numaralandırılmış olmalı,  paragraf başında boşluk olmamalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı).

 

Giriş, çalışmanın amacını belirtmeli ve ilgili, örnek olabilecek çalışmaların uygun alıntılarını içermelidir, ancak marjinal olarak ilgili literatürün kapsamlı bir incelemesini içermemelidir.

 

Makalede yeni bir yöntem açıklanırsa, neden eski yöntemlere tercih edildiğini belirtin. Makalede bir maddenin geliştirilmiş analizi açıklanırsa, rakip metotlar referans alınmalı ve karşılaştırılmalıdır.

 

Kısaltmalar öncelikle belirtilerek tanımlanmalı ve daha sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

 

2.     Materyal ve Metot

(Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı.  Bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir, alt bölümler aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır).

2.1      Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

2.1.1      Alt-Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

Tam cümleler kullanın. Zaman ve anlam açısından tutarlı olun. Yaptığınız çalışmanın tekrarlanabilmesi için yeterli detay verin. Cihazlar için, sadece özel nitelikteki cihazları listeleyin. Sadece özel reaktiflerin hazırlanmasını listeler ile açıklayın. Standart el kitaplarında ve metinlerde açıklanan laboratuvarda ve preparatlarda normal olarak bulunanları listelemeyin. Prosedürler, çalışmaların başkaları tarafından tekrarlanmasına izin veren talimatlar olarak tasarlandığından, kritik adımların yeterli ayrıntılarını verin. Yayımlanan prosedürler, önemli değişikliklerin yapıldığı durumlar hariç, alıntılanmalı, ancak açıklanmamalıdır. Deneysel bir bölümün ana makalede yer alması ve deneyleri anlamak için yeterli detay vermesi gerekirken, ayrıntılı prosedürler sunulabilir.

 

3.     Bulgular ve Tartışma

(Times New Roman, 10 punto, tek boşluklu-geniş aralıklı.  Bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir, alt bölümler aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır).

3.1      Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

3.1.1      Alt-Alt Bölüm (Kısa-Alt Başlık)

Yayımlanmış makalelerin aşırı alıntılanmasından ve tartışılmasından kaçının. Sonuçlar tablo veya şekillerde sunulabilir; bununla birlikte, tablo ya da şekillere gerek duyulmadan doğrudan metinde birçok basit bulgu sunulabilir. Tartışma özgün olmalı ve sonuçların yorumlanmasıyla ilgilenmelidir.

 

Lütfen her zaman birimler için uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller kullanın (SI birimleri). Matematiksel denklemler ve formüller yazmak için Microsoft Denklemler kullanılması önerilir.

                               (3.1)

 

Tüm tablolar, resim, excel veya pdf olarak değil, düzenlenebilir metin olarak gönderilmelidir. Tablolar, yazının ilgili metninin yanına yerleştirilmelidir. Tüm tablolar, metindeki görünümlerine göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların kullanımı konusunda dikkatli olun ve sunulan verilerin, makalenin başka bir yerinde açıklanan sonuçları çoğaltmamasını sağlayın. Tablo başlığı, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablolara dipnotlar alt-durum küçük harfler (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleri) ile gösterilmeli ve tablonun altında yer almalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir materyali, orijinal yazıyı tablo başlığı altında bir referans şeklinde vererek tanımlayınız.

 

 

Tablo 1. (Kısa Açıklama) (Times New Roman, 10 punto)

Elementler

Formüller

Ağırlık

g/mol

Abundans,

%

Gold

Au

 

 

Silver

Ag

 

 

Cupper

Cu

 

 

* Footnote


 

(Tablo bir sütuna yerleştirilemeyecek kadar büyükse, iki sütuna yerleştirilebilir.)

Tüm şekiller (grafikler, fotoğraflar, fotoğraflar vb.) metindeki ilgili metnin yanına yerleştirilmeli ve metindeki görünümlerine göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil parçaları küçük harflerle (a, b, c, vb.) belirtilmelidir. Her bir figürün, figürün tasvir ettiği ve tablonun altında yer aldığı doğru bir şekilde tanımlayan özgün bir başlığı olmalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir materyali, orijinal yazıyı şekil başlığının sonunda bir referans şeklinde vererek tanımlayınız.

4.     Sonuç

(Times New Roman, 10 punto)

Çalışmanın ana sonuçları sunulmalıdır, sonuçlar ve tartışma bölümünde sunulan bilgileri özetlememelidir.

 

5.     Teşekkürler

(Times New Roman, 10 punto)

Yazarlar, teknik yardım, özel materyallerin kaynağı, maddi destek ve çalışmanın yapıldığı nezaketleri kabul edebilirler. Fon kuruluşlarının adları tam olarak yazılmalıdır.

 

6.     Referanslar

(Times New Roman, 8 punto)

Kaynakların listesi sadece metinde atıfta bulunulan ve yayınlanmak üzere yayınlanmış ya da kabul edilmiş eserleri içermelidir. Referans listesinde yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişim önerilmemektedir. Kaynaklar, [1] veya [1, 2, 7] ile aynı hizaya gelecek şekilde köşeli parantez içindeki sayılarla belirtilmelidir. Lütfen metinde belirtilen her referansın referans bölümünde de bulunduğundan emin olun (ve tersi). Gerçek yazarlara yönlendirilebilir, ancak referans numara (lar) her zaman verilmelidir. Örnek: '..... gösterildiği gibi [3,6]. Barnaby ve Jones [8] farklı bir sonuç elde ettiler .... '. Referanslar (metindeki köşeli parantez içindeki sayılar), metinde göründükleri sırayla referans bölümünde listelenmelidir. Araştırma ve İnceleme makaleleri sırasıyla 20 ve 50'den fazla referans içermemelidir. Dergiler isimleri tam adı ve italik olarak belirtilmelidir. "ve ark." iki yazarın ardından kullanılmalıdır.

Makale

1. Şirin, K, Doğan, F, Şirin, M, Beşergil, B, Mechanical and thermal properties of Polypropylene (iPP)-High density polyethylene (HDPE) binary blends, Celal Bayar University Journal of Science, 2017, 13(1), 15-23.

 

2. Metcalf, A.P, Hardaker, L.E.A, Hatley, R.H.M, A simple method for assaying colistimethate sodium in pharmaceutical aerosol samples using high performance liquid chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2017, 142, 15-18.

 

3. Hana, Y, Zhou, Z, Wu, H, Nie, H, Lei, R, Bai, Y, Liu, H, Simultaneous determination of jasmonic acid epimers as phytohormones by chiral liquid chromatography–quadrupole time-of-flight mass spectrometry and their epimerization study, Journal of Chromatography A, 2012, 1235, 125–131.

 

 

Kitap

15. New, T.R, Insects as Predators; New South Wales Univ. Press: Kensington, Australia, 1991; pp 178.

 

Kitap Bölümü

20. Brown, B, Aaron, M, The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, 2001, pp 230-257

 

Online Doküman

21. Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed 13.03.2017).

 

Kongre

32. Garrone, E, Ugliengo, O. In Structure and Reactivity of Surfaces, proceedings of the European Conference, Trieste, Italy, 1988, pp 13-20.


Yayın Etiği

Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın sürecinde Sağlık alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde inceleyerek bilginin bilimsel yöntemle tarafsız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasını hedeflemektedir.
Bilimsel eserler, bilimsel yöntemler neticesinde ortaya çıkan, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve yansızlığını sağlayan çalışmalardır. Bu eserlerin ortaya çıkarılması aşamasında yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı/lar, editör/ler, yazar/lar, hakem/ler ve okuyucunun/ların etik ilkelere uymaları gerekmektedir. Dergiye gönderilen ve/veya kabul edilen bilimsel eserlerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, bilimsel çalışmaların yazarlarının çalıştığı kurum/lara bu durum resmi yollardan bildirilecek ve eser red edilecektir. Sağlık Bilimleri Dergisi, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; https://publicationethics.org/ ICMJE Recommendations,https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf  CSE White Paper on Publication Ethics, WAME resources, WMA policies ve WMA Helsinki Bildirgesi) https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf  Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110611M1-4-1.pdf Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx  yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Araştırma Etiği (ETİK KURUL ONAY BELGESİ)

Bilimsel çalışmanın yürütülmesi ve yayınlanması aşamasında yer alan tüm paydaşların etik ilkeleri benimsemesi beklenmektedir. Araştırma ve yayın etiği temel ilkeleri ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış temel ilkelerle belirlenmiştir. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi araştırma etiği alanında Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolü, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi ve İyi Klinik Uygulamalar belgelerinde yayınlanan temel değerleri koruyan politikayı benimsemektedir. Dergimiz yayın etiği bağlamında yazarlık, çıkar çatışması, fikri mülkiyet, dergi yönetimi, hakemlik süreçleri ve yayın sonrası sorunları hakkında COPE (Committee on Publication Ethics), ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors) ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi esasları çerçevesinde yayın etiği politikasına sahiptir. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından benimsenen bu etik ilkelerin diğer paydaşlar tarafından da benimsenmesi talep edilmektedir.   

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ,insan ve hayvan haklarının korunması kapsamında ulusal ve uluslararası etik kural ve ilkelere tam uygunluk prensibini benimsemiştir. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde değerlendirmeye alınan makalelerde, aşağıda belirtilen maddeler uyarınca söz konusu araştırmalar için Etik Kurul Onayı gerekmektedir:

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde Sağlık alanınında yayın yapan  ulusal nitelikte bir dergi olup Dergi yayıncıları, bilimsel eserlerin etik ilkeleri doğrultusunda yayınlanması gerektiğini taşıyan ve kar amacı gütmeyen ücretsiz yayın yapmayı ilke edinmişlerdir.
• Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
• Yayıncı, dergisinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
• Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Editörlerin Görev ve Sorumlulukları

• Dergiye gönderilen eserlerden, derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan çalışmaları reddetmek.
• Makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmak.
• Başvurusu yapılan makaleleri önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almak, hakem önerilerini göz önünde bulundurmak, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmemek, yapıcı eleştirilerle katkı sağlamak.
• Derginin benimsemiş olduğu Çift kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygulamak, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmak, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlamak.
• Bağımsız akran değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak için yazar/ların kurumlarından bağımsız hakem atamaları gerçekleştirmek.
• Makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak göndermek, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklemek.
• Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
• Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek. Ortaya çıkan bir çıkar çatışması durumunda Dergi, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır; bu bağlamda Dergi, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni,  ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.
• Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak.
• Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
• Olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da dikkate almak.
• Düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumlu ve hassas davranmak.

Hakemlerin  Sorumlulukları

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir.
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler, Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak sadece çalışmanın içeriğini zamanında incelemeli ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. 
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı ve nazik bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
• Hakem/ler, hazırlamakta oldukları ya da değerlendirmede olan bir çalışmalarına çok benzer bir çalışma söz konusuysa, değerlendirmeyi reddetmelidir.
• Hakemler, editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumalı, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmeli ve çalışmayı değerlendirmemelidir.
• Çalışmanın ve değerlendirme sürecinin gizliliğini korumaya devam etmelidir.
• Esas yorumlarını ve geribildirimlerini etkileyebilecek bir durumun ortaya çıkması halinde dergiyi bilgilendirmelidir.
• Revizyon ve yeniden değerlendirme ile ilgili dergiden gelen taleplere karşılık vermeye çalışmalıdır.

Yazarların  Sorumlulukları

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın bilimsel araştırma etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermemelidir.
• Yazar(lar), Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda uygun atıf tekniklerle atıf yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir. Makale sisteme yüklenme aşamasında yazar isimleri sorumlu yazar tarafından yüklenmektedir. Dergi Editör kurulu sistemsel değişiklik yapmamaktadır.
• Yazar/lar, yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler. Yöntem kısmında mutlaka gönüllü onamı hakkında bilgi sunulmalıdır.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için 5 gün içerisinde editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması veya gönüllü onam formu kullanıldığı gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. 
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen eserlerde, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Çıkar Çatışması Poltikası ve Telif Hakkı Düzenlemesi

• Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla olası çıkar çatışmalarının bilimsel yayın etiğine zarar vereceğini düşünür. Dergi, çıkar çatışmalarını tespit etmek ve önlemek amacıyla tüm paydaşları için yükümlülüklerini tanımlar. Olası bir çıkar çatışması durumunda Dergi, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır; bu bağlamda Dergi, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni, Görüşmeci Gönüllü Onam Formları ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.
• Yazar/lar, kendi eserleri üzerinde telif hakkına sahiptir ve yazısının ilk kez yayınlanma hakkı Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisine aittir; Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince çalışmanın yazar ve dergi kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verilmektedir.
• Yazar/lar, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne eser yayını başvurusu yaparken, Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Formu’nu (tüm yazarların imzalaması zorunludur) imzalayarak sisteme yüklemek zorundadır.

Yayın Ücreti
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (CBU-SBED), yazar veya yazarlardan makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında herhangi bir yayın veya yayın masrafı adı altında işlem ücreti talep etmez. Ayrıca yazarlardan dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti alınmaz. Sağlık Bilimleri alanındaki yayınını ve yayımını teşvik etmek için %100 kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir dergidir. Dahası, dergi, makale yayına kabul edildiği andan itibaren DOI numarası vererek tüm makalelerin tam metnine ücretsiz erişilmesini sağlamaktadır.

Erken Görünüm
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne, gönderildikten sonra değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda, DOI (Digital Object Identifier) numaralarıyla ve erken görünümde kullanıcı erişimine sunulur. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (CBU-SBED), yazar veya yazarlardan makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında herhangi bir yayın veya yayın masrafı adı altında işlem ücreti talep etmez. Ayrıca yazarlardan dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti alınmaz.