Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 18, 30.06.2022

Öz

Rekabet, hayatta kalmak için mücadele ve var oluşa devam etmek olarak ifade edilir. Bitkiler arasındaki rekabet ise, bitki türlerinin eşzamanlı olarak sınırlı kaynakları aşan taleplerde bulundukları, her iki bitkinin de hayatta kalma mücadelesi verirken, birinin daha az mücadele ettiği olumsuz bir etkileşimdir. Benzer şekilde kültür bitkisi-yabancı ot rekabeti, büyüme için gereken kaynak arzının toplam talebinin altına düştüğü iki veya daha fazla tür arasındaki ilişkidir. Büyüme için gereken kaynak bol olduğu zaman rekabet gerçekleşmez. Bununla birlikte, büyüme faktörlerinin arzı yetersiz kaldığında rekabet hemen başlar. Kültür bitkisi yabancı ot rekabeti iki durumdan ortaya çıkar. Bunlardan birincisi besin maddesi, nem, ışık ve yer için yapılan doğrudan rekabet iken diğeri ise dolaylı rekabet olarak ifade edilen ve allelopatik kimyasalların ekzüdasyonu ve /veya üretimi yoluyla gerçekleşmektedir. Yabancı ot kültür bitkisi etkileşiminde ortaya çıkan rekabet sonucu tarımsal üretim alanlarında ciddi verim kayıpları ortaya çıkmaktadır. Yabancı ot mücadelesinde kritik periyodun bilinmesi ise bu rekabetten kaynaklı kayıpları önlemede önem arz eder. Bu derlemede doğrudan rekabet için gereken kaynaklar ve rekabetin sonuçları ile kritik periyot konularına değinilmiştir.

Kaynakça

 • Chauhan, B. S., Johnson, D. E. (2010). Relative İmportance Of Shoot And Root Competition İn Dry-Seeded Rice Growing With Junglerice (Echinochloa Colona) And Ludwigia (Ludwigia Hyssopifolia). Weed Science, 58(3), 295-299.
 • Hasanuzzaman, M. (2015). Crop-Weed Competition, Https://Hasanuzzaman.Weebly.Com/Uploads/9/3/4/0/934025/Crop-Weed_Competetion.Pdf, Erişim Tarihi: 08.05.2021
 • Isik D., Mennan H., Bukun B., Oz A., Ngouajio M., (2006). The Critical Period For Weed Control İn Corn İn Turkey. Weed Technology 20: 867- 872.
 • Lehoczky, E., Reisinger, P. (2003). Study On The Weed-Crop Competition For Nutrients İn Maize. Communications İn Agricultural And Applied Biological Sciences, 68(4; PART A), 373-380.
 • Reddy, C. (2018). A Study On Crop Weed Competition İn Field Crops. Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry, 7(4), 3235-3240.
 • Van Heemst, H. D. J. (1985). The İnfluence Of Weed Competition On Crop Yield. Agricultural Systems, 18(2), 81-93.
 • Yadav, T., Chopra, N. K., Chopra, N. K., Kumar, R., Soni, P. G. (2018). Assessment Of Critical Period Of Crop-Weed Competition İn Forage Cowpea (Vigna Unguiculata) And İts Effect On Seed Yield And Quality. Indian Journal Of Agronomy, 63(1), 124-127.
 • Zimdahl, R. L. (2004). Weed-Crop Competition: A Review. Second Edition, Blackwell Publishing, Pp. 27-106.

Weed-Crop Plant Interaction: Competition

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 18, 30.06.2022

Öz

Competition is expressed as the struggle for survival and the continuation of existence. Comptition within the plant community is a negative interaction in which plant species simultaneously make demands that exceed limited resources, while both plants struggle to survive while one struggles less. Similarly, crop-weed competition is the relationship between two or more species in which the supply of resources required for growth falls below the total demand. Competition does not take place when the resources required for growth are abundant. However, it starts immediately when the supply of growth factors becomes insufficient. Crop-weed competition arises from two situations. While the first of these is direct competition for nutrients, moisture, light and space, the other is through the exudation and / or production of allelopathic chemicals, which are expressed as indirect competition. Serious yield losses occur in agricultural production areas as a result of competition emerging in weed crop interaction. Knowing the critical period in weed control is important in preventing losses caused by this competition. In this review, resources required for direct competition and the results of competition, critical period issues are discussed.

Kaynakça

 • Chauhan, B. S., Johnson, D. E. (2010). Relative İmportance Of Shoot And Root Competition İn Dry-Seeded Rice Growing With Junglerice (Echinochloa Colona) And Ludwigia (Ludwigia Hyssopifolia). Weed Science, 58(3), 295-299.
 • Hasanuzzaman, M. (2015). Crop-Weed Competition, Https://Hasanuzzaman.Weebly.Com/Uploads/9/3/4/0/934025/Crop-Weed_Competetion.Pdf, Erişim Tarihi: 08.05.2021
 • Isik D., Mennan H., Bukun B., Oz A., Ngouajio M., (2006). The Critical Period For Weed Control İn Corn İn Turkey. Weed Technology 20: 867- 872.
 • Lehoczky, E., Reisinger, P. (2003). Study On The Weed-Crop Competition For Nutrients İn Maize. Communications İn Agricultural And Applied Biological Sciences, 68(4; PART A), 373-380.
 • Reddy, C. (2018). A Study On Crop Weed Competition İn Field Crops. Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry, 7(4), 3235-3240.
 • Van Heemst, H. D. J. (1985). The İnfluence Of Weed Competition On Crop Yield. Agricultural Systems, 18(2), 81-93.
 • Yadav, T., Chopra, N. K., Chopra, N. K., Kumar, R., Soni, P. G. (2018). Assessment Of Critical Period Of Crop-Weed Competition İn Forage Cowpea (Vigna Unguiculata) And İts Effect On Seed Yield And Quality. Indian Journal Of Agronomy, 63(1), 124-127.
 • Zimdahl, R. L. (2004). Weed-Crop Competition: A Review. Second Edition, Blackwell Publishing, Pp. 27-106.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fulya Başaran 0000-0002-7381-9215

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 10 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Başaran, F. (2022). Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, 2(1), 9-18.
AMA Başaran F. Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet. Çevre. Haziran 2022;2(1):9-18.
Chicago Başaran, Fulya. “Yabancı Ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2, sy. 1 (Haziran 2022): 9-18.
EndNote Başaran F (01 Haziran 2022) Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2 1 9–18.
IEEE F. Başaran, “Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet”, Çevre, c. 2, sy. 1, ss. 9–18, 2022.
ISNAD Başaran, Fulya. “Yabancı Ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2/1 (Haziran 2022), 9-18.
JAMA Başaran F. Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet. Çevre. 2022;2:9–18.
MLA Başaran, Fulya. “Yabancı Ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, c. 2, sy. 1, 2022, ss. 9-18.
Vancouver Başaran F. Yabancı ot-Kültür Bitkisi Etkileşimi: Rekabet. Çevre. 2022;2(1):9-18.