e-ISSN: 2822-2555
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Current Research in Dental Sciences will evaluate new articles to be submitted as of January 5, 2022, at https://jdfau.manuscriptmanager.net. Please send your articles via this address.

Current Research in Dental Sciences website: https://dentistry-ataunipress.org/

It is the official publication of Atatürk University Faculty of Dentistry. It is published 4 times a year.

It is indexed by TÜBİTAK/ULAKBİM.

Credited by the Turkish Dental Association Continuing Dentistry Education (TDB-SDE) High Board. E-ISSN 2822-2555

Our journal was first published in 1986 and has been published regularly since 1993.

Key words should be selected from the Science Terms of Turkey (http://www.bilimterimleri.com).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 32 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. DİŞ HEKİMLERİNİN İMPLANT UYGULAMALARI VE PERİİMPLANTİTİS VAKALARINDA KLİNİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

2. PERİODONTAL HASTALIKLI BİREYLERDE PRO İNFLAMATUAR SİTOKİN GEN POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

5. IŞIK İLE SERTLEŞEN KOMPOZİT BAZLI BOYALARIN KOMPOZİTLERİN IŞIK GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

6. EBEVEYN DENTAL KAYGISI VE ÖNGÖRÜSÜNÜN ÇOCUKLARIN DENTAL KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Derleme

9. VİTAL DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Olgu Sunumu

10. SJÖGREN SENDROMUNDA ORAL BULGULAR