Bir hata meydana geldi.

Hata Kodu: #9864527

Lütfen ilgili hatayı hata kodu ile beraber ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr adresine iletiniz.

Anasayfaya Dön

Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 101 - 118 2018-10-30

Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü

Ferah GÜÇLÜ YILMAZ [1]


Eğitim yöneticiliğinin meslekleşemediği, bilgi, beceri ve deneyimin birleştirildiği bir seçme - atama ölçütlerinin kullanılmadığı, öğretmenlik mesleğinin dahi profesyonel bir meslek alanı olarak kabul görmediği ülkelerin en büyük sıkıntısı ‘yenileşememe’ dir. Oysaki okulu, okul toplumu içinde yer alanlarla yönetmek, eğitim öğretim işlerinin yanı sıra, mali ve denetimsel konularda birlikte karar alan –uygulayan-kontrol eden ve sorunları çözen öğrenen örgütler yaratmak, küreselleşmenin dikkat çeken eğitimsel sonuçlarından biridir. Liberal ya da neoliberal ekonomilerin siyasal etkileri gereği devletlerin vizyonlarında ve etki alanlarında genişlemeler oluşurken, etkinliklerinde bir daralma görülmektedir. Bu durum eğitim sistemlerinde de değişimleri kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitimde okulun finansmanı, insan ve madde kaynakları yönetimi, yönetim süreçleri boyutlarında okulları özerkleştirmenin olumlu ve olumsuz yanlarını eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar ve uygulamalar, değişen okul toplumu profilleri, 21. yy ‘yönetişim’ anlayışı gibi farklı perspektiflerden tartışmaktır. Araştırmanın yöntemi; alanyazın taramasıyla başlayan betimsel analizleri, farklı ülkeler bazında karşılaştırmak ve bilimsel araştırma sonuçlarıyla birleştirerek bir senteze ulaşmaktır.

Özerk Okul, Özel Okul, Eğitimde Yenileşme, Devletin rolü
  • Uçkan, B. (2000), Küreselleşme ve devletin iş piyasasındaki rolü, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/1mak982.htm Erişim: 27.03.2015
  • Vassiliou, A & Šemeta, A. (2012). Avrupa’da eğitime ilişkin önemli veriler. (http://www.eurydice.org)Erişim: 3 Mayıs 2014
  • Yalçınkaya, M. (2004), Okul merkezli yönetim, Ege Eğitim Dergisi, (5) 2: 2-34
  • Yurdabakan, İ. (2002). “Küreselleşme konusundaki yaklaşımlar ve eğitim”. Eğitim Araştırmaları, Sayı 6, Anı Yayıncılık.
  • Zencirkıran, M. (2001), Küreselleşme: sorunlar ve çözüm yolları, Bilgi Toplum Dergisi, Cilt:1,Sayı:3
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ferah GÜÇLÜ YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 16 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2018

Bibtex @derleme { cybd466208, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {101 - 118}, doi = {}, title = {Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü}, key = {cite}, author = {Güçlü Yılmaz, Ferah} }
APA Güçlü Yılmaz, F . (2018). Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 101-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/466208
MLA Güçlü Yılmaz, F . "Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 101-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/466208>
Chicago Güçlü Yılmaz, F . "Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 101-118
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü AU - Ferah Güçlü Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 118 VL - 5 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü %A Ferah Güçlü Yılmaz %T Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Güçlü Yılmaz, Ferah . "Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Ekim 2018): 101-118 .
AMA Güçlü Yılmaz F . Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü. CYBD. 2018; 5(2): 101-118.
Vancouver Güçlü Yılmaz F . Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 101-118.
IEEE F. Güçlü Yılmaz , "Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 101-118, Eki. 2018