TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe ERTUŞ

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Öğretim Görevlisi Hasan ALKAN