Hakkında

DİL DERGİSİ, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından 1988 yılından beri  yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir akademik dergidir.

Dergi, Türkiye’de ve dünyadaki dil ve dilbilim alanındaki bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

(Daha fazla bilgi için Amaç ve Kapsam'a gidiniz.)


DİL DERGİSİ hakemli bir yayındır ve

  • MLA International Bibliography
  • TRDizin
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • BRILL Linguistic Bibliography
  • SOBİAD Atıf Dizini