Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Almanca Öğretiminde İngilizcenin Köprü Dil Olarak Kullanılması

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 78 - 91, 30.09.2020
https://doi.org/10.37583/diyalog.802207

Öz

Küreselleşen dünya göz önüne alındığında ortak dilin İngilizce olduğu görünmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birinci yabancı dil olarak İngilizce öncelik kazanmıştır. Almanca, Fransızca, Rusça gibi diller ikinci yabancı dil olarak değerlendirilmiştir. Sanayi ülkesi olan Almanya’nın ekonomisinden aldığı güçle, dilini diğer ülkelere kabul ettirdiğini göz ardı etmemek gerekir. Bunun dışında Avrupa’da en çok konuşulan Anadili olma özelliği de Almancanın önemini arttırmıştır. Söz konusu özelliklerinden dolayı Almanca ikinci yabancı dil öğrenme sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. İkinci yabancı dili öğrenen bir öğrenci için birinci yabancı dil her zaman yardımcı dil görevi görmektedir. Öğrenci birinci yabancı dili öğrenirken edindiği tecrübeyi, belirlediği stratejiyi, ikinci yabancı dil için de kullanmaktan kaçınmamalıdır. Birinci yabancı dil olarak İngilizce öğrenen bir öğrenci, ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçtiğinde, bu tecrübe ve stratejilerini kolaylıkla kullanabileceği bir ortamı yakalamış olmaktadır. Bunun sebebi ise Almanca ve İngilizcenin birçok ortak noktaya sahip olmasıdır. Ülkemizde bu önemli iki dili öğreten ve öğrenen kişinin fazla olması, bu çalışmayı yapmamızı teşvik etmiştir. Bu çalışmada doküman inceleme (analizi) yöntemi kullanılarak ikinci yabancı dil olarak Almanca dili eğitiminde birinci yabancı dil olan İngilizcenin köprü dil olarak kullanılıp, daha kolay bir şekilde öğrenilmesi ve anlaşılması incelenmiştir.

Kaynakça

 • Akar, Ali (2005): Türk Dili Tarihi. İstanbul Ötüken Yayınları. https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/turk_dili_tarihi.pdf (Son Erişim Tarihi: 16.12.2019).
 • Arak, Hüseyin (2006): İkinci yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenilmesinde İngilizcenin ve karşılaştırmalı dilbilgisinin rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21. 205-216.
 • Arak, Hüseyin (2010): Almanca öğreniminde ve öğretiminde köprü dil İngilizce’den olumlu transfer örnekleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3. 50-60.
 • Arak, Hüseyin (2016): İngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak Almanca. International Journal of Science Studiesi, Summer II Number: 48. 15-25
 • Akay, Recep (2013): Neue Bemerkungen zur Untersuchung Sprachlicher Verschiedenheiten. International Journal of Social Science, 6. 1-12.
 • Bertocchini, Paola/ Costanzo, Edvige (1995): Autonomie de l’Apprenant, Autonomie de l’Enseignant. Methodes et Pratiques des Manuels de Langue, FDM numero special. 174-181.
 • Boeckman, Klaus-Börge (2010): Grundlagen des Erst-und Fremdsprachenerwerbs. Kassel-Müchen, Langenscheidt.
 • Holec, Henri (1990): Qu’est-ce qu’Apprendre a Apprendre. Melanges Pedagogiques. 75-87.
 • Karataş, Zeki (2015): Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1. 62- 80.
 • Küzeci, Deniz (2015): Yabancı dil seçimi ve yabancı dil politikaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 30. 13 – 26.
 • Müfredat (2013): http://bianet.org/bianet/egitim/144368-meb-ders- mufredatlarini-degistirdi. (Son Erişim Tarihi: 04.01.2020).
 • Porcheri, Louis (2004): L’Enseignement des Langues Entrangeres. Paris: Hachette.
 • Questions (2019): Erişim adresi: https://www.englishclub.com/grammar/questions.htm#type (Son Erişim Tarihi:: 09.01.2020).
 • Şavlı, Fisun/ Kalafat, Semiha (2014): Yabancı dil derslerinde anadili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 9. 1367-1385.
 • Yıldırım, Ali/ Şimşek, Hasan (2008): Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, Dursun (2016): Her Yönüyle Modern Almanca Deutsche Grammatik. Ankara: Kurmay.

Using English as a bridge in teaching German

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 78 - 91, 30.09.2020
https://doi.org/10.37583/diyalog.802207

Öz

In view of the globalizing world, English seems to be the lingua franca. As it is in the whole world, in our country as well, English gains the priority as the first foreign language. The languages such as German, French and Russian are considered to be secondary foreign languages. Apart from this, being the most widely spoken mother tongue throughout Europe, it increases the importance of German. Due to these properties, German is at the top as a second foreign language. For the learner of a second foreign language, the first foreign language always serves as a facilitator in learning the second foreign language. The learner should not avoid deploying the same experience gained, the same strategy s/he picked up during the first foreign language learning process when learning the second foreign language. When a learner who learned English as the first foreign language prefers to learn German as the second foreign language, s/he owns the environment where s/he can use the previous experiences and strategies without any difficulty. This is because German and English have so many common points. Document review method is used in this study. The fact that there are a number of great learners and teachers of these two leading languages has motivated us to conduct this study. Our study examines how English, the first foreign language, functions as a bridge in teaching German as the second foreign language and how it is learned and comprehended more easily.

Kaynakça

 • Akar, Ali (2005): Türk Dili Tarihi. İstanbul Ötüken Yayınları. https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/turk_dili_tarihi.pdf (Son Erişim Tarihi: 16.12.2019).
 • Arak, Hüseyin (2006): İkinci yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenilmesinde İngilizcenin ve karşılaştırmalı dilbilgisinin rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21. 205-216.
 • Arak, Hüseyin (2010): Almanca öğreniminde ve öğretiminde köprü dil İngilizce’den olumlu transfer örnekleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3. 50-60.
 • Arak, Hüseyin (2016): İngilizceden sonra ikinci yabancı dil olarak Almanca. International Journal of Science Studiesi, Summer II Number: 48. 15-25
 • Akay, Recep (2013): Neue Bemerkungen zur Untersuchung Sprachlicher Verschiedenheiten. International Journal of Social Science, 6. 1-12.
 • Bertocchini, Paola/ Costanzo, Edvige (1995): Autonomie de l’Apprenant, Autonomie de l’Enseignant. Methodes et Pratiques des Manuels de Langue, FDM numero special. 174-181.
 • Boeckman, Klaus-Börge (2010): Grundlagen des Erst-und Fremdsprachenerwerbs. Kassel-Müchen, Langenscheidt.
 • Holec, Henri (1990): Qu’est-ce qu’Apprendre a Apprendre. Melanges Pedagogiques. 75-87.
 • Karataş, Zeki (2015): Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1. 62- 80.
 • Küzeci, Deniz (2015): Yabancı dil seçimi ve yabancı dil politikaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 30. 13 – 26.
 • Müfredat (2013): http://bianet.org/bianet/egitim/144368-meb-ders- mufredatlarini-degistirdi. (Son Erişim Tarihi: 04.01.2020).
 • Porcheri, Louis (2004): L’Enseignement des Langues Entrangeres. Paris: Hachette.
 • Questions (2019): Erişim adresi: https://www.englishclub.com/grammar/questions.htm#type (Son Erişim Tarihi:: 09.01.2020).
 • Şavlı, Fisun/ Kalafat, Semiha (2014): Yabancı dil derslerinde anadili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 9. 1367-1385.
 • Yıldırım, Ali/ Şimşek, Hasan (2008): Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, Dursun (2016): Her Yönüyle Modern Almanca Deutsche Grammatik. Ankara: Kurmay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lokman TANRIKULU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1862-8176
Türkiye


Tolga BAYTER Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8673-7975
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Tanrıkulu, L. & Bayter, T. (2020). Almanca Öğretiminde İngilizcenin Köprü Dil Olarak Kullanılması . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 85 Jahre Germanistik in der Türkei , 78-91 . DOI: 10.37583/diyalog.802207

www.gerder.org.tr/diyalog