Hakkında (About)

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bu çalışmaları bilim adamlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar. Bu amaçla dergide, fen bilimleri alanındaki teorik ve deneysel özgün araştırmalarla birlikte derleme türünde çalışmalar da yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik (blind peer review) yöntemine göre değerlendirilmektedir. Dergimize yayın göndermek ücretsizdir (free of charge).


Düzce University Journal of Science & Technology is published in every 6 months (January and July). This journal is an international medium for the publication of original research papers, subject reviews, letters and short communications about science and technology. Düzce University Journal of Science & Technology aims to present scientific studies to national and international experts by publishing these experimental or theoretical studies. Publishing to our journal is free of charge. Publications submitted to our journal are evaluated according to blind peer review method.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimizin Tarandığı İndeksler;

* TR (2017 Yılından itibaren)

* DOAJ

* Google Scholar

Ön değerlendirmeye tabi tutulan yazılar şekil ve içerik bakımından teknik olarak incelenir. Teknik inceleme sonucunda dergi yazım kurallarına uymayan yayınlar yazarlara gönderilir ve yazarların yayında gerekli düzeltmeleri yapması istenir. Teknik inceleme sonucunda yazım kurallarına uygun olduğu belirlenen yayınlar isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen yayınlar gerekli değişiklikler için yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Düzeltme işlemleri sonucunda hakemler tarafından onaylanan yayınlar, dergimiz internet sitesinden online olarak yayımlanır.


DUBITED is indexed in;

* DOAJ

* Google Scholar

Papers are firstly checked for their suitability for journal’s style. The papers that do not suit journal’s standards are sent back to authors for them to make necessary changes. The papers that passes technical check are sent to reviewers (at least two). In case reviewers request a revision, the paper is sent back to authors for revision. It is authors’ responsibility to submit revised version in allocated time. If reviewers request, the revised version of the paper is sent back to reviewers again. The revised papers that are confirmed by reviewers are accepted and published online

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Açık Erişim ve CC Lisansı

Dergimiz açık erişim sistemi olan Ulakbim Dergipark üzerinde yayınlanmaktadır. Dergimizin yayınlanan tüm sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini desteklemektedir.

"Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED",  “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI' ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. "Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED" yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. "Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED" bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.


Open Access and CC License

Our journal is published on the open access system Ulakbim Dergipark. All published issues of the journal and the articles in the issue are accessed free of charge. Our journal supports the Budapest Open Access Initiative.

"Duzce University Journal of Science and Technology"  is an open access journal. The term open access gives the right of readers to read, download, distribute, copy, print, search, or link to the full texts of the articles free of charge. "Duzce University Journal of Science and Technology also signed (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) Budapest Open Access Initiative (BOAI). According to BOAI (Budapest Open Access Initiative); By “open access” to peer-reviewed research literature, its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The author(s) and copyright holder(s) grant(s) to all users a free access to articles. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. "Duzce University Journal of Science and Technology apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) to all manuscripts to be published.