Amaç

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst Derg, Duzcesbed), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 3 kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Bağımsız çift-kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir. Açık Erişim ve çevrimiçi yayıncılık dergisidir. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe veya İngilizce'dir. 

Kapsam

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını “http://dergipark.gov.tr/duzcesbed” adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak göndermeleri gerekir.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar hakem değerlendirilmesine alınırken, uygun bulunmayanlar düzenlenmesi için yazara geri gönderilir. Editör onayından sonra alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu ya da editör kararı doğrultusunda belirlenir. Yazarlardan istenen düzeltme süresi azami 15 gündür. Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. Yazılar, ortalama 2-3 ay içinde süreci tamamlar. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar geçen süreçteki tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

Yayınlanması için Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE)Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kuralları (COPE) kriterlerine uygundur. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Dergimiz,  "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)", "TR Dizin (TÜBİTAK/ULAKBİM)""Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)”"Directory of Open Access Journal (DOAJ)""Index Copernicus""Google Akademik (Google Scholar)", "Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad Atıf Dizini", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD""Scientific World Index (SCIWIN)e kayıtlıdır.