Değerlendirme Süreci

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir.

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını “http://dergipark.gov.tr/duzcesbed” adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak göndermeleri gerekir.

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar hakem değerlendirilmesine alınırken, uygun bulunmayanlar düzenlenmesi için yazara geri gönderilir. Editör onayından sonra alanında uzman bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu ya da editör kararı doğrultusunda belirlenir. Yazarlardan istenen düzeltme süresi azami 15 gündür. Editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. Yazılar, ortalama 2-3 ay içinde süreci tamamlar. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar geçen süreçteki tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.