Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 173 - 177 2017-01-16

Nutritional Habits and Obesity Prevalence of Students at Bartin University Vocational School of Health Services
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı

Hanifi DÜLGER [1] , Atilla Senih MAYDA [2]


Obesity is a chronic disease arising as a result of steatopygia that could derange health due to malnutrition, sedentary lifestyle, hormonal disorders, genetic factors, and psycho-social factors. Furthermore, obesity is a preventable public health problem causing psychological, social and economic problems by leading up to chronic diseases such as cardiovascular diseases, hypertension, acute respiratory tract illnesses, diabetes; shortening the life period by reducing the life quality; and seen at increasing rates of every age group in developed and developing countries. In this study, nutritional habits such as the risk of impairment of healthy nutritional habits, increase in convenience food consumption, decrease in physical activity and obesity prevalence were evaluated. 287 students in total, 167 female (58.2%), 120 male 41.8%), were included in the current study who were voluntary and were selected randomly, and who were studying at Bartin University Vocational School of Health Services in 2014-2015 academic year. Anthropometric body measurements of the participants in the study were made, and questionnaire was conducted in order to investigate their nutritional habits, physical activity status and healthy lifestyle behaviors. Chi-square test was conducted in the analysis of the data obtained in the research. It was found out that 65% of male participants and 73.1% of female participants were normal weight; 21.7% of male participants and 16.8% of female participants were overweight; 5.8% of male participants and 4.2% of female participants were obese. When all the data were examined, it was determined that 69.7% of the participants were normal weight, 18.8% of the participants were overweight, 6.6% of the participants were underweight, and 4.9% of them were obese. As a result, students' sedentary lifestyles, nutritional habits, consume meals and snack, skipping meals situations should be reviewed and walking as much as possible instead of using public transportation vehicles should be encouraged to increase physical activity. Various sources such as public service ads, books, journals, and educational materials about healthy lifestyle, adequate and balanced nutrition, physical activity, obesity and treatment methods should be prepared and conveyed to public in order to inform every rung in the society.

Obezite; yanlış beslenme, sedanter yaşam tarzı, hormonal bozukluklar, genetik faktörler ve psikososyal etmenler nedeniyle sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Ayrıca obezite; kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, solunum yolu hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara zemin hazırlayarak psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olan, yaşam kalitesini düşürerek yaşam süresini kısaltan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, her yaş grubunda giderek artan oranlarla görülen, önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bozulması, hazır gıdaların tüketiminin artması ve fiziksel aktivitenin azalması gibi riskli, beslenme alışkanlıkları ve obezite prevalansı değerlendirilmiştir. Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören, rastgele seçilen 167 kız (%58.2), 120 erkek (%41.8) olmak üzere toplam 287 öğrenci araştırmamıza dahil edilmiştir. Araştırmada katılımcıların antropometrik vücut ölçümleri yapılmış olup, beslenme alışkanlıklarını, fiziksel aktivite durumlarını ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sorgulamak amacıyla katılımcılara anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin %65’inin kız öğrencilerin %73.1’inin normal kiloda olduğu, erkek öğrencilerin %21.7’si ve kız öğrencilerin %16.8’i fazla kilolu olduğu ve erkek öğrencilerin %5.8’i ve kız öğrencilerin %4.2’sinin obez olduğu görülmüştür. Tüm veriler incelendiğinde araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %69.7’sinin normal kilolu, %18.8’inin fazla kilolu, %6.6’sının zayıf ve %4.9’unun ise obez olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Öğrencilerin sedanter yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları, ana ve ara öğün tüketme ve öğün atlama durumları gözden geçirilmeli, fiziksel aktiviteyi artırmak için toplu ulaşım araçlarını kullanımı yerine mümkün mertebe yürümeleri teşvik edilmelidir. Toplumun her basamağını bilgilendirmek amaçlı, sağlıklı yaşam tarzı, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve tedavi yöntemleri konularında, kamu spotu, kitap, dergi ve eğitim materyalleri gibi çeşitli kaynaklar hazırlanmalı ve halka ulaştırılmalıdır.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hanifi DÜLGER

Yazar: Atilla Senih MAYDA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2017

Bibtex @ { duzcesbed66720, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {173 - 177}, doi = {}, title = {Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı}, key = {cite}, author = {DÜLGER, Hanifi and MAYDA, Atilla Senih} }
APA DÜLGER, H , MAYDA, A . (2017). Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 173-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31078/66720
MLA DÜLGER, H , MAYDA, A . "Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 173-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31078/66720>
Chicago DÜLGER, H , MAYDA, A . "Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 173-177
RIS TY - JOUR T1 - Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı AU - Hanifi DÜLGER , Atilla Senih MAYDA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 177 VL - 6 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı %A Hanifi DÜLGER , Atilla Senih MAYDA %T Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD DÜLGER, Hanifi , MAYDA, Atilla Senih . "Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Ocak 2017): 173-177 .
AMA DÜLGER H , MAYDA A . Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017; 6(3): 173-177.
Vancouver DÜLGER H , MAYDA A . Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(3): 177-173.