Hakem Değerlendirme Süreci

1)Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır ve dergi sistemine yüklenir.
2)Alınan makale İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Editör Kurulu tarafından şekil incelemesi sonrasında alan editörlerine ulaştırılır ( 7gün).
3)Editör tarafından incelenen ve uygun görülen makale konusuna göre ilgili hakemlere iletilir (7 gün).
4. Çalışmalar en az 2 hakeme gönderilir (Gönderilen davete cevap süresi 7 gün).
5. Hakeme verilen değerlendirme süresi (10 gün).
6)Hakemlerden biri olumsuz raporu verdiği taktirde 3. hakeme önerilir.
7)Hakem raporlarına göre yazarlara bilgi verilir (en geç 7 gün içinde).
8)Düzeltme istenilen makalelerin 10 gün içerisinde raporlara uygun olarak düzeltilip geri gönderilmesi gereklidir.
9)İki hakemden kabul alınması durumunda makale takip eden sayıda yayınlanır.

Hakemlerden değerlendirmede istenen ölçütler:

1. Hakemin makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı hakkındaki görüşü.
2. Hakemin makalenin Türkçe ve İngilizce özleri hakkındaki görüşü.
3. Hakemin makalenin iletişim bilimi ve yan dallarına katkısı konusundaki görüşü.
4. Hakemin makalenin teorik çatısına (Ana Metnine) ilişkin görüşü.
5. Hakemin makalede kullanılan yöntem ve bu yöntemin uygunluğuna ilişkin görüşü.
6. Hakemin makalede kullanılan dil ve ifadenin yeterliliğine ilişkin görüşü.
7. Hakemin makalede kullanılan literatürün yeterliliği ve konuyla ilgili olup olmadığına ilişkin görüşü.
8. Hakemin makalenin bilimsel değeri hakkındaki görüşü.
9. Hakemin makalenin genel amacına ilişkin görüşü.
10. Hakemin yukarıdaki kriterler kapsamında yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak makalenin yayımlanmasına ilişkin görüşü.