Yazım Kuralları

 MAKALE YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Sayın yazarlarımız,  Mart 2023 11. Cilt 1. sayımız için makale kabul sürecimiz 15 Ekim'de başlayacaktır. Yeterli makale sayısına ulaşana kadar sistemimiz açık kalacaktır. Makale kabul sistemi kapandıktan sonra hiçbir şeklide makale kabul edilmeyecektir. Çalışmalarınız yazım ve yayın kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Yazım ve yayın kurallarımıza uymayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır.  Yazım kurallarımızda ve şablonumuzda bazı değişiklikler olmuştur. Lütfen yazım kuralları şablonunu inceleyiniz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

1. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, iletişim bilimleri ile ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makalelerin  yer aldığı akademik ve hakemli bir dergidir. Kısa adı “e-gifder”dir.
2. e-gifder Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.

4. Derginin her bir sayısında, lisansüstü tezlerden üretilmiş  en fazla 5 çalışmaya yer verilecektir (Lisanüstü tezlerden üretilmiş makale başvurularından bu sayı dikkate alınacaktır) Daha fazla çalışma gönderilmesi halinde çalışmalar derginin ilerleyen sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirilebilir (Bu konuda editörler ile iletişime geçebilirsiniz)


5.  Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu belirleyici nitelik taşır.
6. Dergimize gönderilen bir eserin ilgili sayıda yayınlanması veya yayınlanması tamamen editörlerin tasarrufundadır. Editörler gerek gördükleri hallerde süreçleri tamamlanmış eserleri sonraki sayılarda yayınlama tasarrufuna sahiptirler. Yazar, bu dergiye çalışmasını göndermekle bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
7. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Ancak, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
8. Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmeli, dergipark sayfasından gönderiler gerçekleştirilmelidir.
9. Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri " formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.
10. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, egifder’e aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
11. Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
12. Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak 1.yazara bildirilir. 
13. Yayınlanmak üzere e-gifder’e gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
14. Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecek. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenecektir. Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vs. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.
15. Yüksek lisans ve Doktora tez özetleri ve tezden türetilen tüm eserler hakem sürecine tabi tutulacaktır.
16. Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için özgeçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.
17. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. İlgili bilgiler, hakem süreçlerinin tamamlanmasından sonra şablondaki dipnot kısmında belirtildiği yere eklenecektir.

18. Etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda sorumlu yazarın bir word dosyasına "Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi kapsamında değerlendirilmek üzere göndermiş olduğum/olduğumuz '..................' başlıklı bu çalışma etik kurul izni gerektirmemektedir." ifadesini ekleyip imzalayarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
19. Tüm çalışmalar için İntihal raporu gereklidir. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Kaynakça dahil edilmeden rapor alınmalıdır. 

20. a) Tek yazarlı çalışmalarda aşağıdaki iki maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:

b) İki ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda ise aşağıdaki üç maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin tüm yazarlar veya sorumlu yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Araştırmacı Katkı Oranı:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:


METİN BİR PLAN DÂHİLİNDE; AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIRLANMALIDIR VE ANA METİNDE YER ALAN BAŞLIKLAR NUMARALANDIRILMALIDIR.
(Not: Anlaşılmayan Noktalarda Yazım Şablonundan Yararlanabilirsiniz)

TÜRKÇE MAKALE BAŞLIĞI
ÖZ
(En az 150, en fazla 250 kelime 9 punto, iki yana yaslı)

Anahtar Kelimeler…………………(9 punto ve 3-5 kelime arasında olmalı)
İKİNCİ DİLDEKİ MAKALE BAŞLIĞI
ABSTRACT
(En az 150, en fazla 250 kelime 9 punto)

Keywords …………………(9 punto ve 3-5 kelime arasında olmalı)

GİRİŞ
1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (Birinci Başlık)
Ana Metin
1.1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (Alt Başlık)
2. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (İkinci Başlık)
2.1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (İkinci Başlığın Alt Başlığı vs)
.
.
.
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

• Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto, alt başlıkları ise yalnızca ilk harf büyük olmak üzere küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 12 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Ersin DİKER) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır (Makale sisteme ilk yüklendiğinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Makale yayın aşamasına geçtikten sonra yazar bilgileri, yazarlar tarafından yazılması için tekrar yazara gönderilecektir)  Ayrıcı yazarın veya yazarların akademik ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve ORCID bilgileri sayfanın altında dipnot şeklinde 10 punto ile gösterilmelidir. Bu bigilerin nasıl yazılacağını makale şablonumuzdan görebilirsiniz. (Örneğin; Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, ersindiker@gumushane.edu.tr, ORCID: 0000.0000.0000.000x)
• Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir.
• Özetler 9 punto ile yazılmış ve en az 150, en fazla 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlığı ortalanarak bold (koyu) ve 12 punto ile yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orjinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir.
• Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda, başlıklar 'Calibri' yazı stili, metin ise “Times New Roman” yazı stili, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı önce 0nk, sonra 6nk olmalıdır.
• Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.
• Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.
• Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmeli. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve ',Calibri' yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 12 punto ile (gerektiğinde 9 puntoya kadar düşürülebilir) ve 'Calibri' yazı stili olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinlerde paragraf aralığı önce 0nk, sonra 0nk ve 1 satır aralığında olmalıdır.
• Yazılar; şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 30 sayfayı geçmemelidir.
• Sayfa düzeni, üst 3,5 cm, sol 3,5 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.

Kaynakların Gösterilmesi
• Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.
• Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.
• 3 veya daha çok yazar isimli yazılarda “vd” kısaltması kullanılmalıdır.
• Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.
• Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c,…” İbareleri kullanılmalıdır.
• Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve sol 1 cm içeriden olmak üzere blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
• Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.
• Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.
• Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
• Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen “t.y” kısaltılması kullanılmalıdır.
• Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.

Metin içerisinde kaynak gösterimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;
..........(Gülsoy, 1999: 158). : tek yazarlı kaynak gösterimi.
……..(Kocabaş ve Elden, 2001: 18). : iki yazarlı yayınların kaynak gösterimi.
……..(Birlik, 2002a: 32, 2002b: 112). : aynı yazarın aynı yıldaki birden fazla yayınının kaynak gösterimi.
……..(Elden, 2003: 38; Elden, 2009: 205).: aynı yazarın ayrı yayınlarının kaynak gösterimi
……..(Kara vd., 1991: 28). : ikiden fazla yazarlara ait yayınların kaynak gösterimi
……..(Karaçor, 2007: 43; Tayfur, 2008: 151). : Aynı konuya ait gönderme yapılan birden fazla kaynağın gösterimi
……..(Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 2010). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayınların kaynak gösterimi
……..(http://www.pazarlamadunyasi.com.). : internet kaynağının gösterilmesi
……..(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).: yazarı belli olmayan kaynağın gösterimi
……..(Kültür ve Turizm Bakanığı, 2008: 151). : tüzel kişi tarafından yazılmış eserin gösterilmesi.
……..(N. Bostancı ile kişisel iletişim, 22 Haziran 2010). : Görüşme kaynağın gösterilmesi.
.......(Efe 2011'den Akt., Güllüpunar, 2016: 156). : Aktaran şeklindeki kaynağın gösterilmesi.
Yukarıda metin içerisindeki kaynak gösterimleri, yazım dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dile yazılan makalelerdeki kaynak gösterimlerinde kullanılan bağlaçlar, yazım dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynak gösterimi dışında yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Not 1. Yazım kurullarımızda eserler türüne göre ayrılmamaktadır. Tüm eserler (kitap, makale vs.) harf sırasına göre ayrım yapılmadan verilmelidir.
Not 2. Aşağıda yer alan örneklendirme sadece kaynakların gösteriminin açıklamasını amaçlamaktadır.

Kitaplar:
AVŞAR, Zakir ve ELDEN Müge (2004). Reklam Ve Reklam Mevzuatı, Ankara: RTÜK Yayınları.
ELDEN, Müge; ULUKÖK, Özkan; YEYGEL, Sinem (2005). Şimdi Reklamlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
FORCEVİLLE, Charles (1996). Pictorial Metaphor in Advertising, London: Routledge.
GERAY, Haluk (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Çeviri Kitaplar:
SULLIVAN, Luke (2000). Satan Reklam Yaratmak, (Çev: Sevtap Yaman), Ankara: MediaCat Kitapları.
Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)
BAKAN, Ömer (2008). Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, (Editörler), Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan. Halkla İlişkiler, Konya: Tablet Yayınları, s.373-389.
Makaleler:
BATI, Uğur (2005). “Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamların Göstergebilimsel Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (2), s.175-190. (Not; 29(2): cilt ve sayıyı ifade eder. Sadece cilt ya da sayı olduğunda parantez olmadan ilgili bilgi yazılır. örn. "Sosyal Bilimler Dergisi, 2, ....")
MCQUARRİE, Edward (1996) “Figures of Rhetoric in Advertising Language” Journal of Consumer Research. 22, p.424-438.
Tezler:
GÜLLÜPUNAR, Hasan (2010). Seçmen Tercihi Bakımından Aday İmajı: Konya 2009 Yerel Seçimleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
Bildiriler:
TARHAN, Ahmet (2006). "Turistik Tanıtma Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Tanıtma Tekerleği", I. Uluslar arası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 47-57 Mayıs 2006, Konya.
İnternet:

ACEMOGLU, Daron ve JOHNSON Simon (2006). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http:// www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI; (2006), ''Kamu Borç Yönetimi Raporu'', http://www.hazine.Gov. tr/duyuru/basin KBYR.Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
REKABET KURUMU, http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005.
TİGREL, Ali; ''Timetable: What will Happen and When,'' http://europa.eu. int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.