Hakkında

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 15 gün içinde İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır.

  1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
  2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
  3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale


Makale Değerlendirme Süreci

1)Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılır ve dergi sistemine yüklenir

2)Alınan makale İletişim FakültesiElektronik Dergisi Editör Yardımcıları tarafından şekil incelemesi sonrasında editöre ulaştırılır (5 gün).

3)Editör tarafından incelenen ve uygun görülen makale konusuna göre ilgili hakemlere iletilir (10 gün).

4. Çalışmalar en az 2 hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz raporu verdiği taktirde 3. hakeme önerilir.

5)Hakem raporlarına göre yazarlara bilgi verilir (en geç 1 ay içinde).

6)Düzeltme istenilen makalelerin 15 gün içerisinde raporlara uygun olarak düzeltilip geri gönderilmesi gereklidir.

7)İki hakemden kabul alınması durumunda makale takip eden sayıda yayınlanır.


Hakemlerden değerlendirmede istenen ölçütler:

1. Hakemin makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı hakkındaki görüşü

2. Hakemin makalenin Türkçe ve İngilizce özleri hakkındaki görüşü

3. Hakemin makalenin iletişim bilimi ve yan dallarına katkısı konusundaki görüşü

4. Hakemin makalenin teorik çatısına (Ana Metnine) ilişkin görüşü

5. Hakemin makalede kullanılan yöntem ve bu yöntemin uygunluğuna ilişkin görüşü

6. Hakemin makalede kullanılan dil ve ifadenin yeterliliğine ilişkin görüşü

7. Hakemin makalede kullanılan literatürün yeterliliği ve konuyla ilgili olup olmadığına ilişkin görüşü

8. Hakemin makalenin bilimsel değeri hakkındaki görüşü

9. Hakemin makalenin genel amacına ilişkin görüşü

10. Hakemin yukarıdaki kriterler kapsamında yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak makalenin yayımlanmasına ilişkin görüşü