Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-4431 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi |


“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Dergisi” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan ulusal kör hakemli açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce' dir. 2019 yılında yayın hayatına başlayan dergide, elektronik ortamda yayımlanmakta ve yayınlanan yayınlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Derginin amacı, yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, politika yapıcılar ve tüm bilim çevrelerince paylaşılmasını, tartışılmasını ve değerlendirilmesini sağlayarak finansal ve ekonomik sisteme katkıda bulunmaktır.

Bu maksatla dergimiz, İktisadi ve İdari Bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, dergipark üzerinden kayıt yaparak yükleyebilirsiniz.   

Makale değerlendirme amacıyla dergiye ilk kez gönderildiğinde herhangi bir yazar bilgisine yer verilmemelidir. 

01.01.2019 tarihinden itibaren ORCID numarası zorunlu olup makale gönderme aşamasında ORCID bilgisi girilmesi gerekmektedir.  

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2687-4431 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Dergisi” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan ulusal kör hakemli açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce' dir. 2019 yılında yayın hayatına başlayan dergide, elektronik ortamda yayımlanmakta ve yayınlanan yayınlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Derginin amacı, yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, politika yapıcılar ve tüm bilim çevrelerince paylaşılmasını, tartışılmasını ve değerlendirilmesini sağlayarak finansal ve ekonomik sisteme katkıda bulunmaktır.

Bu maksatla dergimiz, İktisadi ve İdari Bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, dergipark üzerinden kayıt yaparak yükleyebilirsiniz.   

Makale değerlendirme amacıyla dergiye ilk kez gönderildiğinde herhangi bir yazar bilgisine yer verilmemelidir. 

01.01.2019 tarihinden itibaren ORCID numarası zorunlu olup makale gönderme aşamasında ORCID bilgisi girilmesi gerekmektedir.