Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, 547 - 559, 30.09.2017
https://doi.org/10.31202/ecjse.336550

Öz

Türkiye’de STEM eğitimi hakkındaki paydaşların merkezinde olan öğretmenlerin mevcut düşünceleri bilinmemektedir. Öğretmenlerin bütünlrştirmeye karşı mevcut tutumlarının tespiti ihtiyacı, bu alanda bir ölçeğin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bir tutumun veya farklı bir değişkenin ölçülmesi, ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyaç mevcut ölçeğin eksikliklerinin giderilmesi veya yeni değişkenlerin ölçülmek istenmesi gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu çalışmada da bu eksikliği giderme yönünde bir çaba ortaya konacaktır. Bu çalışmanın amacı Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında eğitim alan veya profosyonelleşen yetişkinlerin STEM eğitimi olarak bilimen pedagojik yaklaşıma dair olan tutumlarını ölçen bir ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla alanda var olan bir ölçek temel alınmıştır ve litaratürdeki ölçek geliştirme basamakları takip edilmiştir. Uzman görüşü doğrultusunda ölçekteki ikinci boyutun yetersiz olduğu görüşüne varılmış ve madde eklenmesine karar verilmiştir. Ölçeğin Türkçe dil eşdeğerliği sağlandıktan sonra ölçek, fen edebiyat fakültesinin matematik, fizik, kimya ve biyoloji ve eğitim fakültesinin ortaöğretim matematik, ilköğretim matematik, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri (BÖTE) bölümlerinde bölümlerinde okuyan toplam 349 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin kuramı karşılayıp karşılamadığının test edilmesi için Doğrulayıcı ve Açımlayıcı Faktör Analizleri kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda ölçeğin 2 faktörlü yapısı doğrulanmıştır.  Ölçeğin güvenilirliği için yapılan analizler neticesinde ölçeğin her iki boyutu ve geneli için tatminkâr düzeyde alfa ölçümleri bulunmuştur. Sonuç olarak, ölçeğin uyarlanmış halinin geçerli ve güvenilir yapısı onanmıştır.

Kaynakça

 • Aseffa, S. G. ve Rorissa, A. (2013) A Bibliometric Mapping of the Structure of STEM Education using Co-Word Analysis, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(12):2513–2536, 2013
 • Berlin, D. F., ve White, A. L. (2010). International Journal of Science and Mathematics Education, 8: 97 Y 115
 • Berlin, F. D. ve White, A. L. (2012) A Longitudinal Look at Attitudes and Perceptions Related to theIntegration of Mathematics, Science, and Technology Education, School Science and Mathematics, Volume 112 (1)
 • Breiner, M. J.; Harkness, S. M.; Johnson, C. C; and Koehler, C.M. (2012) What Is STEM? A Discussion About Conceptions of STEM in Education and Partnerships, School Science and Mathematics, Volume 112 (1)
 • Bryman, A. ve Duncan, C. (1997). Quantitative data analysis with SPSS for windows, Routhledge, London, İngiltere.
 • Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G. ve Çokluk, Ö. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Çakır, M. (2011). Teknoloji-Donanımlı ve Kazanım-Odaklı Öğrenme Ortamı Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice -11(4), Autumn, 1949-1963
 • Çorlu, M. S.; Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation, Education and Science 2014, Vol. 39, No 171
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme –I Temel Kavramlar ve İşlemler. (Birinci Baskı). Anlara: Pegem Akademi Yayınları Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Assessment, 7(3), 286-299.
 • Gorsuch, R.L., (1983). Factor analysis (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hambleton, R. K., & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology, 1,1-30.
 • Kizilay E. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Alanları ve Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 403-417, Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (Second Edition). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Kovarik, D. N., Patterson, D. G., Cohen, C., Sanders, E. A., Peterson, K. A., Porter, S. G., & Chowning, J. T. (2013). Bioinformatics Education in High School: Implications for Promoting Science, Technology, Engineering, and Mathematics Careers. CBE Life Sciences Education, 12(3), 441–459. http://doi.org/10.1187/cbe.12-11-0193
 • Nunnally, J.C., (1978). Psychometric theory (2nd ed.), New York: McGraw Hill.
 • Osgood, C. E., Succi, G. J., & Tannenbaum, P. H. (1957). The measurement of meaning. Urbana: University of Illinois Press.
 • Pedhazur, E.,J., (1997). Multiple regression in behavioral research: Explanation and prediction, Forth Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tanguma, J. (2001). Effect of sample size on the distribution of selected fit indices: A graphical approach, Educational and Psychological Measurement, 61 (5), 759-776.
 • Yıldırım, B. & Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2/2, 28-40.
 • Zollman, A. (2012) Learning for STEM Literacy: STEM Literacy for Learning, School Science and Mathematics, Volume 112 (1).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan DERİN Bu kişi benim
Türkiye


Emin AYDIN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4298-2623
Türkiye


Kamil Arif KIRKIÇ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 30 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 26 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ecjse336550, journal = {El-Cezeri}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {}, publisher = {Tayfun UYGUNOĞLU}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {547 - 559}, doi = {10.31202/ecjse.336550}, title = {STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği}, key = {cite}, author = {Derin, Gökhan and Aydın, Emin and Kırkıç, Kamil Arif} }
APA Derin, G. , Aydın, E. & Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği . El-Cezeri , 4 (3) , 547-559 . DOI: 10.31202/ecjse.336550
MLA Derin, G. , Aydın, E. , Kırkıç, K. A. "STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği" . El-Cezeri 4 (2017 ): 547-559 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecjse/issue/31300/336550>
Chicago Derin, G. , Aydın, E. , Kırkıç, K. A. "STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği". El-Cezeri 4 (2017 ): 547-559
RIS TY - JOUR T1 - STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği AU - Gökhan Derin , Emin Aydın , Kamil Arif Kırkıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.31202/ecjse.336550 DO - 10.31202/ecjse.336550 T2 - El-Cezeri JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 559 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.336550 UR - https://doi.org/10.31202/ecjse.336550 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 El-Cezeri STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği %A Gökhan Derin , Emin Aydın , Kamil Arif Kırkıç %T STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği %D 2017 %J El-Cezeri %P 2148-3736-2148-3736 %V 4 %N 3 %R doi: 10.31202/ecjse.336550 %U 10.31202/ecjse.336550
ISNAD Derin, Gökhan , Aydın, Emin , Kırkıç, Kamil Arif . "STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği". El-Cezeri 4 / 3 (Eylül 2017): 547-559 . https://doi.org/10.31202/ecjse.336550
AMA Derin G. , Aydın E. , Kırkıç K. A. STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. ECJSE. 2017; 4(3): 547-559.
Vancouver Derin G. , Aydın E. , Kırkıç K. A. STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezeri. 2017; 4(3): 547-559.
IEEE G. Derin , E. Aydın ve K. A. Kırkıç , "STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği", El-Cezeri, c. 4, sayı. 3, ss. 547-559, Eyl. 2017, doi:10.31202/ecjse.336550