Amaç

İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi eğitim bilimleri alanında bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan, açık erişimli, ücretsiz ve uluslararası hakemli bir dergidir. Bu bağlamda İleri Eğitim Çalışmaları Dergisinin amacı; uluslararası boyutta, eğitimin teorik ve uygulamalı alanlarına katkı sunan, eğitim alanıyla ilgili nitelikli çalışma ve araştırmaların yayınlandığı zengin bir dijital paylaşım ve öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Kapsam

İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nitelikli özgün araştırma ve derleme türünde nicel, nitel veya karma desende yürütülen araştırma ve çalışmaları yayınlanmaktadır.


Dergide yayına kabul edilecek makalelerin eğitim bilimleri alanına katkı sunan yeni yaklaşım ve modelleri içeren, özgün kuramsal veya uygulamaya dayalı çalışmalar olmasına dikkat edilmektedir.


Bu bağlamda aşağıda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturmaktadır.


 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Yükseköğretimde Program, Öğrenme ve Öğretim
 • Yükseköğretimde Kalite Bağlamında Eğitim-Öğretim Çalışmaları
 • Öğretmen Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Hayat Çapında Öğrenme
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Sınıf Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • İlk Okuma Yazma Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Müze Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Sağlık Eğitimi
 • Sanat ve Tasarım Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme
 • Yabancı Diller Eğitimi ve benzeri çalışmalar...