Başeditör
Ad: Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken
E-posta: tyanpar@gmail.com
Dergi İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Gamze Yavuz Konokman
E-posta: yavuz.gamze@hotmail.com
Dergi İletişim
Ad: Dr. Mutlu Uygur
E-posta: mutluygur@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalık
E-posta: ac@mersin.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Uzman Hüseyin Yelken
E-posta: huseyinyelken33@gmail.com