ISSN: 2687-3087
Başlangıç: 2019
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Tuğba YANPAR YELKEN
Kapak Resmi
       

ÖNEMLİ BİLGİ

Değerli araştırmacılar,

Dergimiz (Journal of Advanced Education Studies), 01.01.2022 tarihinden itibaren "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. "Education Full Text (H.W.Wilson)" ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) tarafından akademik yükselme ve doçentlik kriterlerinde alan indeksi olarak kabul edilmektedir.

Journal of Advanced Education Studies, eğitim bilimleri alanında güncel konularla ilgili nitelikli bilimsel çalışmalar yayımlayan, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. Bu bağlamda dergimizin amacı, eğitimin kuramsal ve uygulama yönlerine katkı sağlayan uluslararası boyutta zengin bir dijital paylaşım ve öğrenme ortamı yaratmaktır.
Dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru şartlarına uygun olarak yayın kabulü ve yayımlama standartları güncellenecektir. Bu standartlara göre, dergi yayın kurulumuz tarafından sadece İngilizce makalelerin değerlendirilmesine ve yayınlanmasına karar verilmiştir. İngilizce makalelerin sonunda genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Genişletilmiş Türkçe özetle ilgili detaylı bilgi yazım kuralları bölümünde verilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.

Derleme

PHILOSOPHY FOUNDATIONS OF COMMUNICATIONAL TURKISH TEACHING

Araştırma Makalesi

DEVELOPING THE READING COMPREHENSION SKILLS OF A STUDENT WITH A SPECIFIC LEARNING DISABILITY THROUGH THE PREDICT-ORGANIZE-SEARCH-SUMMARIZE- EVALUATE (POSSE) READING COMPREHENSION STRATEGY

Araştırma Makalesi

INCIDENTAL VOCABULARY ACQUISITION IN SLA: DOES AURAL INPUT FACILITATE VOCABULARY ACQUISITION WHILE READING?

Araştırma Makalesi

How are social values depicted in middle school mathematics curricula and textbooks?

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL TEACHERS' TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SELF-CONFIDENCE AND ATTITUDE TOWARDS TECHNOLOGY

25126

     
     drji.png           
                                                                                                                                                               

     logo.png  asos-index.png  


logo.png


14518

harph63.png