ISSN: 2687-3087
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Tuğba YANPAR YELKEN
Kapak Resmi
 

ÖNEMLİ BİLGİ

Değerli araştırmacılar,

Dergimiz EJAES (Journal of Advanced Education Studies) 01.01.2022 tarihinden itibaren "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. Dergimizin Scopus ve ESCI indekslerine başvuru süreci devam etmektedir.

Journal of Advanced Education Studies, eğitim bilimleri alanında güncel konularla ilgili nitelikli bilimsel çalışmalar yayımlayan, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. Bu bağlamda dergimizin amacı, eğitimin kuramsal ve uygulama yönlerine katkı sağlayan uluslararası boyutta zengin bir dijital paylaşım ve öğrenme ortamı yaratmaktır.

Dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru şartlarına uygun olarak yayın kabulü ve yayımlama standartları güncellenecektir. Bu standartlara göre, dergi yayın kurulumuz tarafından sadece İngilizce makalelerin değerlendirilmesine ve yayınlanmasına karar verilmiştir. İngilizce makalelerin sonunda genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Genişletilmiş Türkçe özetle ilgili detaylı bilgi yazım kuralları bölümünde verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

2023 - Cilt: 5

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SCHOOL TEACHERS' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND SCIENCE ACTIVITY COMPETENCIES IN TERMS OF SOME VARIABLES

Araştırma Makalesi

COMPARING EQUATING ERRORS ON VARIOUS FACTORS FOR SUBTESTS WHICH HAVE ADDED VALUE

Araştırma Makalesi

Predicting Public Personnel Selection Examination Achievement: A Data Mining Approach

Araştırma Makalesi

Reliability of Interviews Used for Admission to Teacher Education Programs in Northern Cyprus: Generalizability Theory

Araştırma Makalesi

A Case Study of Perceptions of Adult Educators on Reflective Practice

Araştırma Makalesi

RETHİNKİNG CLASSROOMS: A COMPREHENSİVE ANALYSİS OF POSTGRADUATE THESES ON THE FLİPPED CLASSROOM MODEL İN TURKEY

Araştırma Makalesi

EXAMINING TEACHING WITH DESIGN-ORIENTED THINKING APPROACH IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Araştırma Makalesi

CHALLENGES EXPERIENCED BY PRESCHOOL TEACHERS IN SCIENCE EDUCATION PRACTICES IN TURKEY: A META-SYNTHESIS STUDY (2014-2022)

25126

     
     drji.png           
                                                                                                                                                               

     logo.png  asos-index.png  


logo.png


14518

harph63.png