Amaç ve Kapsam

Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE) öğretmen eğitimi konusunda nitelikli araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. EJTE sadece öğretmen eğitimi ile ilgili makaleleri kabul etmektedir. EJTE'de yayınlanan makalelerin öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak isteyenlere katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Dergi, öğretmen eğitiminin tüm alanlarıyla ilgili makaleler içermektedir, bu nedenle derginin tüm alanlardaki okuyuculara hitap etmesi beklenmektedir.

Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE) öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla öğretmen eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmaları içermektedir. EJTE'ye aşağıdaki alanlardaki makaleler gönderilebilir:

 • Eğitim Bilimlerinde Öğretmen Eğitimi
 • Fen Eğitiminde Öğretmen Eğitimi
 • Görme Engelliler Eğitim Öğretmeni
 • İşitme Engelliler Öğretmeni Eğitimi
 • Matematik Öğetmeni Eğitimi
 • Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme Politikaları
 • Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin Eğitimi
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Eğitimi
 • Sanat Alanlarında Öğretmen Eğitimi
 • İlkokul Öğretmeni Yetiştirme
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eğitimi
 • Türkçe Öğretmeni Eğitimi
 • Yabancı Dil Alanlarında Öğretmen Eğitimi
 • Yetenek Alanlarında Öğretmen Eğitimi

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .