Makale Değerlendirme Süreci

Eurasian Journal of Teacher Education'da değerlendirme süreci için aşağıdaki basamaklar izlenmektedir;

Ön Değerlendirme Basamağı

Dergimize gönderilen makalaye öncelikle dergi editörü atanır ve dergi editörü tarafından ön değerlendirme yapılır. Derginin amaç ve kapsamına, intihal oranı, etik izni gibi durumlara yönelik dergi editörü tarafından incelemeler yapılır. Özgün değeri olmayan, derginin amaç ve kapsamına uymayan makale dergi editörü tarafından reddedilir. Reddedilen makale ile ilgili olarak yazar/lara reddedilme gerekçesini belirten bilgilendirme metni gönderilir. Özgün değeri olan, derginin amaç ve kapsamına uyan makale dergi editöre yazım ve dil editörü atanır. Yazım ve dil editörü tarafından makalenin yazımı ve dili kontrol edilir. gerekli eksikliklerin belirlenmesi durumundan yazım ve dil editörü tarafından sorumlu yazara bilgilendirme metni gönderilir. Eksikliklerin olması durumunda yazarın eksikleri 5 gün içinde gidermesi beklenir. Yazar tarafından yapılan düzeltmeler sonucunda makalenin konu alanına yönelik detaylı incelemeyi gerçekleştirmesi ve ilgili konu alanında çalışan hakemler atayabilmesi için alan editörü atanır.

Alan Editörü ve Hakem Değerlendirme Basamağı

Alan editör atanan makale öncelikle alan editörü tarafından incelenir. Alan editörü tarafından makale alanyazın, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerik bakımından özgünlüğü ayrıntılı bir şekilde incelenir. Hakem sürecinin başlatılması uygun bulunmayıp alan editörü tarafından reddedilmesine karar verilen makaleler ile ilgili olarak sorumlu yazara reddedilme gerekçesini içeren metin gönderilir. Makalenin uygun görülmesi durumunda makaleye makalenin konu alanında çalışmalar yapan en az iki hakem atanır. Hakemler atanırken makale yazarları ile hakemlerin aynı kurumda görev yapmamasına özen gösterilir. Hakemler, belirlenen sürede çalışmayı değerlendirmeyi kabul etmezler ise ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere atanır.


Hakem Değerlendirme Basamağı

Değerlendirmek üzere hakemler tarafından kabul edilen makaleler makaleyi alan editörünün belirtmiş olduğu süre içinde dergi kriterlerini de dikkate alarak değerlendireceğini kabul eder. Hakem/ler, makaleyi etik, içerik, özgünlük gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirir. İlgili makaleye yönelik incelemesini tamamlayan hakem, değerlendirmeye yönelik raporunu sisteme yüklemesi ve EJTE Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurarak süreci tamamlar.


Makaleyi değerlendiren hakem/lerin raporları doğrultusunda alan editörü yazar/lardan makaleye yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazar/lar, hakem raporlarını dikkate alarak makaleyi düzenlemesi beklenir. Alan editörü tarafından belirlenen süre içerinde yazarlar tarafından düzenleme yapılması beklenir. Yazar/lar hakemlerin raporlarına yönelik itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse gönderilen yayın için farklı hakem görüşüne başvurulabilir. Yayınlanacak makalelerle ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Değerlendirme Süreci Tamamlama Basamağı

Alan editörü hakem/lerin hakem raporlarını ve değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı verir. Hakem değerlendirmelerininin ikisi de kabul olması durumunda makaleye kabul ikisi red olması durumunda makaleye red kararı alan editörü tarafından verilir. Eğer hakemlerden 1'i kabul, 1'i red yönünde karar verdi ise alan editörü tarafından makaleye üçüncü hakem atanır. Üçüncü hakemden gelecek sonuca göre alan editörü salt çoğunluğa göre makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına yönelik karar verir.

Yayın Kurulu Kararı

Alan editörünün kararı dikkate alınarak makalenin yayınlanabilirliği hakkındaki görüşler yazar/lara bildirilir.

Son Güncelleme Zamanı: 11.02.2022 17:13:45

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .