Son Sayı

Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Ersan ERSOY NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Mert TOPCU NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
Gelişme Ekonomisi - Makro
Doç. Dr. İlhan ARAS NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Uluslararası Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset, Uyuşmazlık Çözümü, Siyasi Tarih, Avrupa Tarihi, Türk Siyasal Hayatı
Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi
Finans, Bankacılık, Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Risk Yönetimi, Finansal Tahmin ve Modelleme, Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı, İslami Finans, Uluslararası Finans, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102   19100    19101