Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçenin Zenginliği ve Ana Dili Bilincinin Ortaokullarda Kazandırılması: 5. Sınıf Örneği

Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, 173 - 194, 15.08.2017
https://doi.org/10.17556/erziefd.295175

Öz

Türkçe 6. yüzyıldan beri yazı ile takip edilebilen bir dil olmasına ve Büyük Türkçe Sözlük’te söz, deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz bulunmasına rağmen Türkçenin bu durumu okul çağındaki çocuklara yeterince anlatılamamaktadır. Okul çağındaki çocukların ana dili bilincine vakıf olmaları ve Türkçenin zenginliklerini öğrenebilmeleri için başta Türkçe derslerindeki etkinlikler olmak üzere diğer eğitim öğretim faaliyetlerinde Türkçenin zengin söz varlığı ve diğer anlatım olanaklarının öğretilmesi gerekmektedir. “5. Sınıf Türkçe ders kitaplarında sözcük öğretimi için etkinlikler Türkçenin zenginliklerini kavratacak biçimde tasarlanmış mıdır?” problem cümlesine dayanan bu çalışmada sözcük öğretimi etkinliklerinin ana dili bilinci sağlamaları için nasıl düzenlenmeleri gerektiği gösterilmiştir

Kaynakça

  • Aksan, D. (2011). Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri. (3.Basım.) Ankara: Bilgi Yayınevi.
  • Akyüz Aru, S. (2013). İlköğretim Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Arıkan, R. (2013). Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, (2. Basım), Ankara: Nobel Yayınları.
  • Atmaca, N., S. (2004). Bilim Dili ve Türkçe. Türk Tıp Dizini Sağlık Bilimlerinde. İstanbul: Süreli Yayıncılık
  • Balaban, A. (2015). “Yabancı Kelimelere Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Turkish Studies, 10 (8) 573-596. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8222
  • Başar, S. ve Zeybek Köken, S. (2014). İlköğretim Türkçe 5 Sınıf Çalışma Kitabı (ed. Hayati Akyol), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Çetinkaya, Z. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Altıncı Sınıfta Ana Diline Ait Sözcüklerin Öğrenilmesi ve Kavranılmasına İlişkin Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Eker, S. (2011). Çağdaş Türk Dili, (7. Basım), Ankara: Grafiker Yayınları.
  • Enginün, İ. (1990). “Türkçe Öğrenimi”, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 85-92.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Bu Sayıda
Yazarlar

Sami BASKIN
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4159-5480
Türkiye


Zekiye DEMİR Bu kişi benim
Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 26 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Baskın, S. & Demir, Z. (2017). Türkçenin Zenginliği ve Ana Dili Bilincinin Ortaokullarda Kazandırılması: 5. Sınıf Örneği . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 173-194 . DOI: 10.17556/erziefd.295175