Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 68 - 87 2019-08-30

Mentors and Mentoring Program for First-Year Teachers
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi

Neşe BÖRÜ [1]


The good quality of teachers for individuals depends on how much importance is given to teachers. First-year teachers can adversely affect on the development of students owing to the lack of their experiences. Mentoring programs occurred by mentors can be an effective way for enhancing professional skills of first-year teachers. The current research aims to determine views of 8 primary school principals and 8 primary school teachers regarding with mentors’ qualifications and the mentoring program. Therefore, the research has been structured through the phenomenological approach based on the qualitative research method.  Results have been reached by transforming the data collected by the interview technique to 6 themes through the descriptive analyzing technique. Consequently; the current research has found the importance of effective and quality the mentoring program due to the necessity of professional experience in terms of first-year teachers. The efficiency of the mentoring program has connected to choosing pre-service teachers to universities and training them. Another finding has been about qualifications of mentors being the most important actor of the mentoring program. These qualifications have been like having effective human relationships and communications skills, having ethical values, being role-model, having vision. The content of the mentoring program should include class-management, introducing students, the relationship of parents and principals. Furthermore, the research has reached the findings about the significance of supervision of the mentoring program and of the education of mentors. 

Toplumun tüm fertlerinin kaliteli öğretmenlere ulaşması öğretmenlere gereken önemin verilmesi noktasında anlam kazanır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler tecrübesizliklerinden ötürü öğrencilerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mentörler yoluyla gerçekleştirilen mesleğe giriş eğitimi mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin mesleki becerilerini arttırma konusunda etkili bir yol olabilir. Bu araştırma 10 ilkokul müdürünün ve 10 ilkokul öğretmenin mentörlük ve mesleğe giriş eğitimi ile ilgili görüşlerine ulaşmayı amaçlar. Dolayısıyla bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim desenine göre yapılandırılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile 6 tema haline dönüştürülerek sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuç olarak mesleki tecrübenin önemi sebebiyle meslekte yeni öğretmenler için mesleğe giriş eğitiminin etkili ve kaliteli gerçekleşmesi sonucuna varılmıştır. Uygulanacak eğitimin etkililiği önemli ölçüde öğretmenlerin üniversiteye seçilip ve yetiştirilmesiyle ilintilidir. Mesleğe giriş eğitiminin ana aktörleri olan mentörlerin etkili insan ilişkileri ve iletişim becerilerine sahip olması, etik değerlere sahip olması, rol-model olması, usta-öğretici olması, sahip olduğu vizyon ile onlara ufuk açması gibi özelliklere ve yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Mesleğe giriş eğitiminin içeriği sınıf yönetimi, öğrencileri tanıma, velilerle iletişim, yönetimle ilişkiler gibi konular üzerinedir. Son olarak, mentörlerin eğitimi devam etmelidir, mesleğe giriş eğitimi denetim ve değerlendirilmelerden geçirilerek gerekli geribildirimler mesleğe giriş eğitimine yansıtılmalıdır.

 • Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E. Ö. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 41-67.
 • Alliance for Excellent Education. (2004). Tapping the potential: Retaining and developing high-quality new teachers. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.
 • Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 197-208.
 • Ballantyne, R., Hansford, B., & Packer, J. (1995). Mentoring beginning teachers: A qualitative analysis of process and outcomes. Educational Review, 47(3), 297-307.
 • Barrera, A., Braley, R. T., & Slate, J. R. (2010). Beginning teacher success: An investigation into the feedback from mentors of formal mentoring programs. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 18(1), 61-74.
 • Darling-Hammond, L. (2003). Keeping good teachers: Why it matters, what leaders can do. Educational Leadership, 60(8), 6–13.
 • Dursun, Ö. Ö ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 25, 159 -178.
 • Flynn, G. V., & Nolan, B. (2008). The rise and fall of a successful mentor program: What lessons can be learned?. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(4), 173-179.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.1, 43-71.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. & Öner, Ü. (2017). Etkili öğretmenlik eğitimi perspektifinde öğretmenlik uygulaması dersine eleştirel bir yaklaşım: nitel bir inceleme. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 10(XXXII), 927-954.
 • Kana, F. (2014). Türkçe eğı̇tı̇mı̇nde öğretmenlı̇k uygulaması dersı̇: bı̇r durum çalışması. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(XVII), 745-764.
 • Madison, J., Watson, K., & Knight, B. A. (1994). Mentors and preceptors in the nursing profession. Contemporary Nurse, 3(3), 121-126.
 • Mullen, C.A. (2005). The mentorship primer. New York: Peter Lang.
 • Rivkin, S.G., Hanushek, E.A., & Kain, J.F. (2005). Teachers, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417–458.
 • Sezgin, F., Koşar, S., & Emre, E. R. (2014). Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede mentörlük sürecinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1337-1356.
 • Stanulis, N.R., & Floden, R. E. (2009). Intensive mentoring as a way to help beginning teachers develop balanced instruction. Journal of Teacher Education, 60(2), 112-122.
 • Uçar, M. Y. (2017). Uygulama öğretmenlerinin görev, rol ve eğitim gereksinimlerine ı̇lişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 32(1), 46-62.
 • Uçar, M. Y. (2015). Uygulama öğretmenlerinin perspektifinden “Uygulama Öğretmeni” Yeterlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52).
 • Yazıcı, Z. & Tekerci, H. (2017). The pre-service preschool teachers' perception of mentor teacher. Route Educational and Social Science Journal. 4(5).
 • Yeşilyurt, E., Semerci, Ç. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Human Sciences. 9(2), 477-497.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
 • Villar, A. (2004). Measuring the benefits and costs of mentor-based induction: A value-added assessment of new teacher effectiveness linked to student achievement. Santa Cruz, CA: New Teacher Center.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9363-1762
Yazar: Neşe BÖRÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 3 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd430221, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {68 - 87}, doi = {10.17556/erziefd.430221}, title = {Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi}, key = {cite}, author = {BÖRÜ, Neşe} }
APA BÖRÜ, N . (2019). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 68-87 . DOI: 10.17556/erziefd.430221
MLA BÖRÜ, N . "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 68-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/430221>
Chicago BÖRÜ, N . "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 68-87
RIS TY - JOUR T1 - Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi AU - Neşe BÖRÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.430221 DO - 10.17556/erziefd.430221 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 87 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.430221 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.430221 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi %A Neşe BÖRÜ %T Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.430221 %U 10.17556/erziefd.430221
ISNAD BÖRÜ, Neşe . "Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 68-87 . https://doi.org/10.17556/erziefd.430221
AMA BÖRÜ N . Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi. EUJEF. 2019; 21(2): 68-87.
Vancouver BÖRÜ N . Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler İçin Mentörlük ve Mesleğe Giriş Eğitimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 87-68.