Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 178 - 190 2019-08-30

Investigation of Psychological Counselor Candidates’ Psychological Counseling Self-Efficacy in terms of Some Descriptive Variables
Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi

Fuad BAKİOĞLU [1] , Ayşe Sibel Sibel TÜRKÜM [2]


The aim of this study is to examine psychological counselors 'candidates' psychological counseling self-efficacy in terms of various descriptive characteristics. Participants of this study were 431 senior students studying in the Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs of 14 different Turkish universities. Of all the participants, 71% (306) were female and 29% (125) were male. The age range was 20-28, mean age was 22.16, and standard deviation of age was .99. The data were collected using Counselor Activity Self-Efficacy Scale and Personal Information Form created by researchers. One-way analysis of variance (ANOVA) and independent sample t-test were used in the study. IBM SPSS Statistic 22 package program was used for analysis of the data. According to the findings, counselor candidates’ perceptions of counseling self-efficacy differed based on their evaluations counseling related courses that were taken prior to the practicum course and, their post practicum evaluations of the counseling performance they showed during the practicum course. Participants who had already taken the multicultural counseling course had significantly higher counseling self-efficacy than those who had not taken the course. Psychological counselor candidates’ taken vocational courses, psychological counseling practices and taken culturally sensitive counseling courses, contributing to the increase of psychological counseling self-efficacy.

Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterliklerinin çeşitli betimsel özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırmaya Türkiye’de 14 farklı devlet üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik programının son sınıfında öğrenim gören 431 psikolojik danışman adayı katılmıştır. Çalışma grubunun %71’i (N=306) kadın ve %29’u (N=125) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 22.16, yaş standart sapması .99’dur. Araştırma verilerinin toplanmasında Psikolojik Danışma Özyeterlik Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Verilerin analizi için IBM SPSS Statistic 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterlikleri psikolojik danışma uygulaması öncesi aldıkları mesleki derslere ve psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerine göre farklılaşmaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danışma dersi almış olanların psikolojik danışma özyeterlikleri, dersi almayanlarınkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Psikolojik danışman adaylarının aldıkları mesleki dersler, psikolojik danışma uygulamaları ve kültüre duyarlı psikolojik danışma dersini almaları psikolojik danışma özyeterliklerinin artmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Avrupa Komisyonu Raporu (ACR). (2017). Türkiye Mülteci Krizi. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_tr. adresinden alınmıştır.
 • American Psychological Association (APA). (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage. adresinden alınmıştır.
 • Bandura, A. (1989). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental Psychology, 25 (5), 729-735.
 • Barnes, K.L. (2004). Applying self-efficacy theory to counselor training and supervision: a comparison of two approaches. Counselor Education & Supervision, 44, 56-69.
 • Boston, Q. (2009). Assessing multicultural counseling competencies of internship students enrolled in CORE and CACREP programs. Unpublished doctoral dissertation. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University.
 • Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs-CACREP (2002). Manual. http://www.cacrep.org/mission.html adresinden alınmıştır.
 • Council on Rehabilitation Education-CORE (2008).Manual. http://www.corerehab.org adresinden alınmıştır.
 • Daniels, J.A., & Larson, L.M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self-efficacy and counselor anxiety. Counselor Education & Supervision, 41, 120-130.
 • Erdur-Baker, Ö. (2007). Psikolojik danışma ve kültürel faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 109-122.
 • Hall, K.E. (2009). Anxiety and counseling self-efficacy among counseling students: the moderating role of mindfulness and alexithymia. Unpublished doctoral dissertation. Carolina: University of North Carolina.
 • Holcomb-McCoy, C., Harris, P., Hines, E.M., & Johnston, G. (2008). School counselors’ multicultural self-efficacy: A preliminary investigation. Professional School Counseling, 11 (3), 166-178.
 • Kağnıcı, D. Y. (2011). Teaching multicultural counseling: An example from a Turkish counseling undergraduate program. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 118-128.
 • Kağnıcı, D.Y. (2013). Çok kültürlü psikolojik danışma eğitiminin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarına yerleştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40), 222-231.
 • Kağnıcı, D.Y. (2014). Reflections of a multicultural counseling course: A qualitative study with counseling students and counselors. Educational Sciences: Theory and Practice, 14 (1), 53-62.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.Larson, L.M. (1998). The social cognitive model of counselor training. The Counseling Psychologist, 26, 219-273.
 • Larson, L.M., & Daniels, J.A. (1998). Review of the counseling self-efficacy literature. The Counseling Psychologist, 26, 179-218.
 • Lent, R.W., Hill, C.E., & Hoffman, M.A. (2003). Development and validation of the counselor activity self-efficacy scales. Journal of Counseling Psychology, 1, 97-108.
 • Pamukçu, B., & Demir, A. (2013). Psikolojik danışma öz-yeterlik ölçeği türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (40), 198-211.
 • Pedersen, P.B. (2002). Ethics, competence, and other professional issues in culturecentered counseling. Counseling across cultures, 5,3-27.Repetto, E. (2002). Cross-cultural counseling: problems and prospects. Orientaciony Sociedad, 3, 1-17.
 • Sezer, S. (2017). Çok kültürlü psikolojik danışma dersinin pdr öğrencilerinin çok kültürlü bakış açıları üzerindeki etkisi. Eğitim, Bilim ve Toplum Dergisi, 15 (17), 9-30.
 • Sezer, S., & Demirel, K. (2015). Çok kültürlü psikolojik danışma dersinin öğrencilerin çok kültürlü bakış açıları üzerindeki etkisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin: Mersin Üniversitesi, s. 457.
 • Sue, D.W., & Sue, D. (2008). Counseling the cultural diverse theory and practice (5th ed.). USA, NJ: John Wiley & Sons.
 • Tang, M., Addison, K.D., LaSure-Bryant, D., Norman, R., O’Connell, W., & Stewart-Sicking, J.A. (2004). Factors that influence self-efficacy of counselling students: An exploratory study. Counselor Education & Supervision, 44 (1), 70-80.
 • Williams, D.M. (2010). School counselor’s multicultural counseling competence: An exploratory study. Unpublished doctoral dissertation. Michigan, Capella University.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9905-6199
Yazar: Fuad BAKİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0946-981X
Yazar: Ayşe Sibel Sibel TÜRKÜM
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd460584, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {178 - 190}, doi = {10.17556/erziefd.460584}, title = {Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAKİOĞLU, Fuad and TÜRKÜM, Ayşe Sibel} }
APA BAKİOĞLU, F , TÜRKÜM, A . (2019). Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 178-190 . DOI: 10.17556/erziefd.460584
MLA BAKİOĞLU, F , TÜRKÜM, A . "Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 178-190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/460584>
Chicago BAKİOĞLU, F , TÜRKÜM, A . "Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 178-190
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi AU - Fuad BAKİOĞLU , Ayşe Sibel Sibel TÜRKÜM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.460584 DO - 10.17556/erziefd.460584 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 190 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.460584 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.460584 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi %A Fuad BAKİOĞLU , Ayşe Sibel Sibel TÜRKÜM %T Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.460584 %U 10.17556/erziefd.460584
ISNAD BAKİOĞLU, Fuad , TÜRKÜM, Ayşe Sibel . "Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 178-190 . https://doi.org/10.17556/erziefd.460584
AMA BAKİOĞLU F , TÜRKÜM A . Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(2): 178-190.
Vancouver BAKİOĞLU F , TÜRKÜM A . Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Özyeterliklerinin Çeşitli Betimsel Özellikleri Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 190-178.