Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1108 - 1121 2020-07-01

ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Sevda DOĞAN DOLAPÇIOĞLU [1]


Öğretim programlarının işe yararlılığı için öğretmen sınıf içi uygulamaları önemlidir. Bu uygulamaların mevcut öğretim programları felsefesi ve tasarım şekline uygun olması istenen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı 4 farklı ülkede görev yapan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını inceleyerek öğretmenlerin PT ve felsefi tercihleri ile  uygunluğunu tartışmaktır. Çalışma grubu Avrupa Birliği projesi kapsamında bir araya gelen 81 öğretmendir. Karma araştırma metodu ile yürütülen projenin öğretmenleri İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye devlet okullarında görev yapmaktadır. Sonuç olarak öğretmenlerin program tasarımı ve felsefi tercih algıları ile sınıf içi uygulamaları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. PT ve felsefi tercih algıları ülke öğretim programlarına yakın iken sınıf içi uygulamalar bu yakınlığı yansıtmamaktadır. 

Program Tasarımı, eğitim felsefesi
 • Antikainen, A. (2005). Transforming a Learning Society: The case of Finland. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 965-992.
 • Bauer, J., & Prenzel, M. (2012). European teacher training reforms. Science, 336(6089), 1642-1643.
 • Blay, J. A., & Ireson, J. (2009). Pedagogical beliefs, activity choice and structure, and adult–child interaction in nursery classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(8), 1105-1116.
 • Brownlee, J., & Berthelsen, D. (2006). Personal epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs. Early Years, 26(1), 17-29.
 • Buehl, M. M., & Beck, J. S. (2015). The relationship between teachers’ beliefs and teachers’ practices. International handbook of research on teachers’ beliefs, 66-84.
 • Camelia, S., & Elisabeta, P. M. (2013). Initial teacher training in Romania-a critical view. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 76, 780-784.
 • Cheung, D., & Wong, H. W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs. Curriculum journal, 13(2), 225-248.
 • Cheung, D., Hattie, J., Bucat, R., & Douglas, G. (1996). Measuring the degree of implementation of school-based assessment schemes for practical science. Research in Science Education, 26(4), 375-389.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research (pp. 1-19). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (8. bs). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay A. ve Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıların değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321-337
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 332-348.
 • Ennis, C. D., & Chen, A. (1995). Teachers' value orientations in urban and rural school settings. Research Quarterly for Exercise and Sport, 66(1), 41-50.
 • Ennis, C. D., Ross, J., & Chen, A. (1992). The role of value orientations in curricular decision making: A rationale for teachers' goals and expectations. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63(1), 38-47.
 • Fang, Z. (1996). A review of research on teacher beliefs and practices. Educational research, 38(1), 47-65.
 • Farrell, T. S., & Ives, J. (2015). Exploring teacher beliefs and classroom practices through reflective practice: A case study. Language Teaching Research, 19(5), 594-610.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86.
 • Fırat, M., Yurdakul, I. K., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1).
 • Jenkins, S. B. (2009). Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory. The Curriculum Journal, 20(2), 103-120.
 • Kabadayi, A. (2010). Investigating demographic characteristics and teaching perceptions of Turkish preschool teachers. Early child development and care, 180(6), 809-822.
 • Kelly, L. B. (2018). Preservice teachers’ developing conceptions of teaching English learners. TESOL Quarterly, 52(1), 110-136.
 • Korkmaz, İ. (2007). Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirilmesi. A. Doğanay (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (2. bs., s. 2-34). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Meriç, G., & Tezcan, R. (2005). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.
 • Olson, J. (1981). Teacher influence in the classroom: A context for understanding curriculum translation. Instructional Science, 10(3), 259-275.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1993). Curriculum: Foundations, principles and issues (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
 • Ostinelli, G. (2009). Teacher Education in Italy, Germany, England, Sweden and Finland. European Journal of Education, 44(2), 291-308.
 • Raths, J., & McAninch, A. C. (2003). Teacher beliefs and classroom performance: The impact of teacher education. IAP.
 • Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge University Press.
 • Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D., & Lloyd, C. (1991). The relationship between teachers’ beliefs and practices in reading comprehension instruction. American educational research journal, 28(3), 559-586.
 • Saracho, O. (2012). Creativity theories and related teachers’ beliefs. Early Child Development and Care, 182(1), 35-44.
 • Shen, J. (1997). Structure of the theoretical concept of educational goals: A test of factorial validity. The Journal of experimental education, 65(4), 342-352
 • Tang, E. L. Y., Lee, J. C. K., & Chun, C. K. W. (2012). Development of teaching beliefs and the focus of change in the process of pre-service ESL teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 37(5), 8.
 • Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
 • Wang, J., Elicker, J., McMullen, M., & Mao, S. (2008). Chinese and American preschool teachers’ beliefs about early childhood curriculum. Early Child Development and Care, 178(3), 227-249.
 • Wilcox-Herzog, A., McLaren, M., Ward, S., & Wong, E. (2013). Results from the quality early childhood training program. Journal of Early Childhood Teacher Education, 34(4), 335-349.
 • Wiles, J. ve Bondi, J. (1984). Curriculum development: A guide to practice (2.nd ed.). New York: Charles E.Merrill Publishing Company.
 • Woolley, S. L., Benjamin, W. J. J., & Woolley, A. W. (2004). Construct validity of a self-report measure of teacher beliefs related to constructivist and traditional approaches to teaching and learning. Educational and Psychological Measurement, 64(2), 319-331.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2707-1744
Yazar: Sevda DOĞAN DOLAPÇIOĞLU
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 19 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder643313, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1108 - 1121}, doi = {10.17755/esosder.643313}, title = {ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Doğan Dolapçıoğlu, Sevda} }
APA Doğan Dolapçıoğlu, S . (2020). ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1108-1121 . DOI: 10.17755/esosder.643313
MLA Doğan Dolapçıoğlu, S . "ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1108-1121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/643313>
Chicago Doğan Dolapçıoğlu, S . "ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1108-1121
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AU - Sevda Doğan Dolapçıoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.643313 DO - 10.17755/esosder.643313 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1108 EP - 1121 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.643313 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.643313 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ %A Sevda Doğan Dolapçıoğlu %T ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.643313 %U 10.17755/esosder.643313
ISNAD Doğan Dolapçıoğlu, Sevda . "ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1108-1121 . https://doi.org/10.17755/esosder.643313
AMA Doğan Dolapçıoğlu S . ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. esosder. 2020; 19(75): 1108-1121.
Vancouver Doğan Dolapçıoğlu S . ÖĞRETMENLERİN PROGRAM TASARIM TERCİHLERİ FELSEFİ İNANÇLARI VE SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1108-1121.