Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE STUDENT PERCEPTION SCALE ON THE TEACHING STAFF'S CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 79, 1048 - 1059, 01.07.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.762724

Öz

Kaynakça

  • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
  • Aksu, S. ve Yıldırım, A. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16 (3), 771-797.
  • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 79, 1048 - 1059, 01.07.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.762724

Öz

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını ortaya koymak için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Bu amaçla, aşamalı örnekleme yöntemiyle Cumhuriyet Üniversitesinde farklı fakültelerde yer alan öğrenciler tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 850 öğrenciye veri toplama aracı uygulanmış, ancak toplanan ölçeklerden eksik doldurulanlar çıkarılarak 814 öğrenciye ulaşılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ön uygulama için oluşturulan formla, 145 üniversite öğrencisi üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ön uygulama ile elde edilen verilere AFA yapılmış ve öncelikle maddelerin faktör yükleri dikkate alınmıştır. Böylece, esas uygulama 29 madde ve üç bileşenli bir yapı ile gerçekleştirilmiştir. Esas uygulamadan elde edilen verilere AFA ve DFA yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek 24 madde ve üç bileşenden oluşan bir yapı olarak son halini almıştır. Ölçek geliştirmeye ilişkin tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde SYBAÖ’nin öğretim elemanlarının sınıf yönetim becerilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
  • Aksu, S. ve Yıldırım, A. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16 (3), 771-797.
  • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Celal Teyyar UGURLU> (Sorumlu Yazar)
Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0002-7933-9327
Türkiye


Ebru BOZPOLAT>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1890-8167
Türkiye


Gonca USTA>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7276-9589
Türkiye


Ahmet Salih ŞİMŞEK>
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9764-3285
Türkiye

Destekleyen Kurum Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Proje Numarası EĞT-032
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 2 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 21 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 79

Kaynak Göster

APA Ugurlu, C. T. , Bozpolat, E. , Usta, G. & Şimşek, A. S. (2021). ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1048-1059 . DOI: 10.17755/esosder.762724

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.