Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt: 20 Sayı: 79, 1048 - 1059, 01.07.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.762724

Öz

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını ortaya koymak için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Bu amaçla, aşamalı örnekleme yöntemiyle Cumhuriyet Üniversitesinde farklı fakültelerde yer alan öğrenciler tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 850 öğrenciye veri toplama aracı uygulanmış, ancak toplanan ölçeklerden eksik doldurulanlar çıkarılarak 814 öğrenciye ulaşılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ön uygulama için oluşturulan formla, 145 üniversite öğrencisi üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ön uygulama ile elde edilen verilere AFA yapılmış ve öncelikle maddelerin faktör yükleri dikkate alınmıştır. Böylece, esas uygulama 29 madde ve üç bileşenli bir yapı ile gerçekleştirilmiştir. Esas uygulamadan elde edilen verilere AFA ve DFA yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek 24 madde ve üç bileşenden oluşan bir yapı olarak son halini almıştır. Ölçek geliştirmeye ilişkin tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde SYBAÖ’nin öğretim elemanlarının sınıf yönetim becerilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Destekleyen Kurum

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Proje Numarası

EĞT-032

Kaynakça

  • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
  • Aksu, S. ve Yıldırım, A. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16 (3), 771-797.
  • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE STUDENT PERCEPTION SCALE ON THE TEACHING STAFF'S CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS

Yıl 2021, Cilt: 20 Sayı: 79, 1048 - 1059, 01.07.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.762724

Öz

Proje Numarası

EĞT-032

Kaynakça

  • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
  • Aksu, S. ve Yıldırım, A. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16 (3), 771-797.
  • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Celal Teyyar Ugurlu 0000-0002-7933-9327

Ebru Bozpolat 0000-0003-1890-8167

Gonca Usta 0000-0001-7276-9589

Ahmet Salih Şimşek 0000-0002-9764-3285

Proje Numarası EĞT-032
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 2 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 20 Sayı: 79

Kaynak Göster

APA Ugurlu, C. T., Bozpolat, E., Usta, G., Şimşek, A. S. (2021). ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1048-1059. https://doi.org/10.17755/esosder.762724

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.