Amaç ve Kapsam

Environmental Toxicology and Ecology Dergisi, 2021 yılında kurulmuş çift kör (double anonymous) hakemli bir dergidir. Dergi Ekoloji ve Ekotoksikoloji Derneği tarafından desteklenmekte ve aynı dernek tarafından yayınlanmaktadır. Disiplinlerarası iletişimi geliştirmeyi ve önemli çevre sorunlarının anlaşılmasını ve çözümüne yönelik metodoloji geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlar. Dergi, ortaya çıkan kirleticilerin akıbeti ve davranışı, çevre üzerindeki insan etkisi, canlıların çevresel kirleticilere maruz kalması ve bu kirleticilerin canlılar üzerine etkileri, çevresel iyileştirme ve yönetim, bitki ekolojisi ve sistematiği, hayvan ekolojisi ve sistematiği hakkında orijinal ve derleme araştırmalar yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Environmental Toxicology and Ecology Dergisi; deneysel ve teorik açıdan gözden geçirilmiş özgün araştırma makalelerini ve derleme çalışmalarını aşağıdaki alanlarda yayınlayan ulusal bir dergidir:
o Hayvan Ekolojisi
o Bitki ekolojisi
o Ekotoksikoloji
o Zooloji
o Bitki Sistematiği
o Memeli Ekolojisi ve Sistematiği
o Sürüngen Ekolojisi ve Sistematiği
o Çevre Kirliliği
o Çevresel Modelleme
o Çevresel Eğitim
o Çevre Kimyası
o Çevresel Mikrobiyoloji,
o Çevresel Sağlık,
o Çevresel Koruma Konuları, Deneysel, Analitik, Endüstriyel Çalışmalar
o Toprak Kirliliği
o Su Kirliliği
o İçme Suyu Arıtımı, Atık su Arıtımı
o Hava Kirliliği, Gaz Bertarafı
o Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
o Biyoizleme ve biyobelirteçler
o Çevresel nanoteknoloji

Yayımlanma Ayları
Nisan Eylül