Dergi Kurulları

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr.  Ahmet Ali BERBER, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNIVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bülent KAYA, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Prof. Dr. Hüseyin AKSOY, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

EDİTÖR KURULU

Prof. Dr. Ali UZUN (Ornitoloji, Ekoloji, Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Selami SELVİ (Botanik, Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA (Hidrobiyoloji, Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Sibel MENTEŞE (Çevre Toksikolojisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL (Çevre Jeolojisi, Hidrojeoloji, Kocaeli Üniversitesi, TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK ( Mammaloji, Moleküler Biyoloji, Sinop Üniversitesi, TÜRKİYE)

Dr. Seyyed Saeed Hosseinian Yousefkhani (Herpetoloji, Damghan University, İRAN)

Doç. Dr. Cansu AKBULUT (Histoloji, Aquatik toksikoloji, Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE)

Doç. Dr. Muammer KURNAZ (Herpetoloji, Gümüşhane Üniversitesi, TÜRKİYE)

Dr. Mohammad Asadi (Entomoloji, University of Mohaghegh Ardabili, İRAN) 

Yazım Editörü

Doç. Dr.  Nurcan BERBER, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Sezgi ARMAN, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İstatistik Editörü

Temel ERTUĞRAL, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Sekreter

Şefika Nur DEMİR

Mizanpaj Editörü

Dr. İbrahim UYSAL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Biyoloji, Hücre Metabolizması, Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer), Sucul Toksikoloji, Toksikoloji , Histoloji ve Embriyoloji, Veteriner Histoloji ve Embriyolojisi
Prof. Dr. Hüseyin AKSOY Sakarya Üniversitesi 0000-0003-2442-6439 Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeoloji Muhendisligi Bölümü. Türkiye
Hidrojeoloji
Dr. Mohammad ASADİ University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 0000-0003-4711-602X İran Web
Entomoloji, Pestisititler ve Toksikoloji, Tarım, Arazi ve Çiftlik Yönetimi (Diğer), Organik Tarım , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0002-2036-6929 Türkiye Web
Biyoloji, Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kimya, Organik Kimya
Uygulamalı Bilgi İşleme, Biyoloji, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Limnoloji, Balık Biyolojisi
Doç. Muammer KURNAZ Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Biyocoğrafya
Prof. Dr. Sibel MENTEŞE Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Türkiye
Çevre Mühendisliği, Hava Kirliliği Modellemesi ve Kontrolü, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Halk Sağlığı, Atmosfer Bilimleri
Prof. Dr. Selami SELVİ BALIKESIR UNIVERSITY, ALTINOLUK VOCATIONAL SCHOOL, DEPARTMENT OF PLANT AND ANIMAL PRODUCTION Türkiye
Bitki Biyokimyası, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Ekoloji, Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi, Farmakognozi, Farmasotik Botanik
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYSAL CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 0000-0002-7507-3322 Türkiye Web
Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Tıp Eğitimi
Biyoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Omurgalı Biyolojisi