Dergi Kurulları

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr.  Ahmet Ali BERBER, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNIVERSİTESİ

EDİTÖR KURULU

Prof. Dr. Ali UZUN (Ornitoloji, Ekoloji)
Prof. Dr. Hüseyin AKSOY (Genetik Toksikoloji)
Prof. Dr. Selami SELVİ (Botanik)
Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA (Hidrobiyoloji)
Doç. Dr. Sibel MENTEŞE (Çevre Toksikolojisi)
Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL (Çevre Jeolojisi, Hidrojeoloji)
Dr. Öğr.Üyesi İbrahim UYSAL (Ornitoloji)
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER (Organik Kimya)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK ( Mammaloji, Moleküler B)
Dr. Seyyed Saeed Hosseinian Yousefkhani (Herpetoloji)
Dr. Öğr. Üyesi Cansu AKBULUT (Histoloji, Aquatik toksikoloji)
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KURNAZ (Herpetoloji) 

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali UZUN, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Hüseyin AKSOY, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Selami SELVİ, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA,  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Sibel MENTEŞE, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Cansu AKBULUT, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KURNAZ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yazım Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

İstatistik Editörü

Temel ERTUĞRAL, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Mizanpaj Editörü

Dr. İbrahim UYSAL

Dr. Cansu AKBULUT SAKARYA UNIVERSITY 0000-0003-4333-7669 Türkiye Web
Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Histoloji ve Embriyoloji, Toksikoloji
Prof. Dr. Hüseyin AKSOY Sakarya Üniversitesi 0000-0003-2442-6439 Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak. Jeoloji Muhendisligi Bölümü. Türkiye
Hidrojeoloji
Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0002-2036-6929 Türkiye Web
Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kimya, Organik Kimya
Biyoloji, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Temel Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KURNAZ Gümüşhane Üniversitesi 0000-0002-0498-0208 Türkiye
Ekoloji, Hayvan Sistematiği, Biyocoğrafya
Doç. Dr. Sibel MENTEŞE CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Hava Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Mikrobiyoloji, Temiz Üretim Teknolojileri, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Prof. Dr. Selami SELVİ BALIKESIR UNIVERSITY, ALTINOLUK VOCATIONAL SCHOOL, DEPARTMENT OF PLANT AND ANIMAL PRODUCTION 0000-0002-9959-6945 Türkiye
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Bitki Sistematiği, Ekoloji, Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYSAL CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY Türkiye
Ekoloji, Hayvan Sistematiği, Tıp Eğitimi
Biyoloji, Hayvan Sistematiği, Moleküler Biyoloji

Yabancı Dil Editörü

Dr. Sezgi ARMAN, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ