Cilt: 4 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021
Arş. Gör. Ahmet Galip YÜCEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim, Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisinde (EYYAD) amaç, araştırmacıları araştırmalarını olabildiğince ayrıntılı olarak yayınlamaya teşvik etmektir. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, eğitimde güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak makaleleri yayınlamaktadır. Eğitim alanındaki herhangi bir çalışma alanıyla ilgili makalelerin uzunluğu konusunda bir kısıtlama yoktur. Farklı geçmişlerden gelen bilgileri sentezleyen, araştırma bulgularını geniş bir bağlamda yerleştiren, metodolojik ve kuramsal anlayışı genişleten ve eğitim politikaları ile uygulamaları bilgilendirme olasılığına sahip olan başvurular tercih edilir. Dergide nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Başka yerde yayınlanan önemli araştırma çalışmalarının ve/veya teknik raporların genişletilmiş değerlendirmeleri de kabul edilir. 

EYYAD eğitimle ilgili akademik çalışmaların tümünü kapsamaktadır. EYYAD bünyesinde bilimsel çalışmalarınızı gönderebileceğiniz alanlar aşağıda belirtilmiştir. 


EYYAD Alanları

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomi ve Planlaması

Eğitimde Drama

Fen Eğitimi

Matematik Eğitimi

Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sanat Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe ve Okuma Yazma Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Meslek ve Teknik Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Fizik Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Kimya Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Müzik Eğitimi

Tarih Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Vatandaşlık Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Eğitim Tarihi

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Değerler Eğitimi

Saygıdeğer Yazarlarımız,

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisine çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve makale şablonu aracılığıyla tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleme yapınız. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için Şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir.

 

Tam Metin; Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.

Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası tarafımızca dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

A4 Dikey

Kenar Boşlukları: İç 3 cm, diğer yanlar 2 cm

Yazı Fontu

Garamond

Makale Başlığı

14 Punto

Her kelime büyük yazılır.

Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dip not verilmelidir.

Yazar/lar

11 Punto İtalik

Yazar Adı Soyadı (Sadece Baş harfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde verilir.

Öz Başlık

12 Punto ve Koyu Yazılır

Öz Metin

10 Punto,

İki tarafa yaslı,

En az 200 kelime en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler Başlığı

11 Punto Koyu

Anahtar Kelimeler

10 Punto,

En çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.

Makale Hakkında Bilgisi

Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

Ana Başlıklar

Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma temel başlıkları oluşturmaktadır.

12 Punto, Koyu ve Sola Yaslı

Altından ve Üstünden 6 nk boşluk

Alt Başlıklar

Paragraf başı 1,25 cm içerden

11 Punto, Koyu, İki yana yaslı

Paragraflar

Paragraf başları 1,25 cm içeriden

11 punto, İki yana yaslı

Paragraflar arası 6 nk boşluk

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto

Tablo ve Numarası Koyu

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto

Şekil ve Numarası Koyu 

Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Garamond ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.