Arşiv

2022
Cilt: 28 Sayı: 110
Mayıs 2022 Son Sayı
2021
Cilt: 27 Sayı: 106 Özel Ek
Ekim 2021 Özel Sayı
Cilt: 27 Sayı: 107
Ağustos 2021
2020
Cilt: 26 Sayı: 103
Ağustos 2020
2019
Cilt: 25 Sayı: 100
Kasım 2019 Özel Sayı
Cilt: 25 Sayı: 97
Eylül 2019 Özel Sayı
Cilt: 25 Sayı: 99
Ağustos 2019
2018
Cilt: 24 Sayı: 95
Ağustos 2018
2017
Cilt: 23 Sayı: 91
Ağustos 2017 Özel Sayı
2016
Cilt: 22 Sayı: 87
Ağustos 2016
2015
Cilt: 21 Sayı: 82
Mayıs 2015 Özel Sayı
2014
Cilt: 20 Sayı: 78
Ağustos 2014
2013
Cilt: 19 Sayı: 74
Ağustos 2013
2012
Cilt: 18 Sayı: 70
Ağustos 2012
2011
Aralık 2011
Cilt: 17 Sayı: 66
Ağustos 2011
2010
Haziran 2010
2009
Sayı: 60
Aralık 2009
Ağustos 2009

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır.
TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.