Cilt: 24 Sayı: 94, 1.05.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makaleleri - Research Articles

Derleme Makaleleri -Compilation Articles

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri /Field EdItors

Halkbilimi-Folklore
Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik(Frankfurt Üniversitesi - birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - ozturkme@boun.edu.tr)
Edebiyat-Literature
Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe Üniversitesi- ggonca@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz(Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı-President, CaucasusUniversity Association- r_korkmaz@hotmail.com)
Antropoloji-Anthropology
Prof. Dr. Akile Gürsoy(Beykent Üniversitesi - gursoyakile@gmail.com)
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz(Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Linguistics
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi - aysuerden777@gmail.com)
Prof. Dr. V. Doğan Günay(Dokuz Eylül Üniversitesi - dogan.gunay@deu.edu.tr)