Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 624 - 639, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.585792

Öz

Bir toplumun yiyecek ve içeceğe dair tüm kültürel mirasını ifade eden gastronomi bilimi turizm aktivitelerine de yön vermekte, turizmi etkileyen ve turizmden etkilenen bir kavram olarak önemini sürdürmektedir.  Bu önemin ve ilginin bilincinde olan seyahat acentaları ve tur operatörleri; oluşturduğu farklı gastronomi turları ile hemen hemen her kesimden turiste hitap etmektedir. Ayrıca tek bir aktivite ile yetinmeyen seyahat işletmeleri; doğal güzellikleri görmenin yanında o bölgeye özgü lezzetleri tatmayı da tur programlarına dahil etmekte; gastronomi turları kapsamında pek çok faaliyeti turistlere sunmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler ise; o bölgeye özgün ürünleri ifade etmekte, sadece o bölgenin sıcaklık, nem, yağmur, toprak ve rüzgarında yetişebilmektedir. Gastronomi turlarında kısmen de olsa yer alsa da; “coğrafi işaretler ürünlü gastronomi turları” şeklinde bir tur programı oluşturulmamıştır. Bu araştırmanın amacı coğrafi işaretli ürünler ile gastronomi turlarının oluşturulmasına dair bir model geliştirmektir. Örneklem olarak Batı Karadeniz bölgesinde turlar seçilmiş, turların süresi, güzergahlar ve niteliği incelenerek coğrafi işaretli ürünler ile bir tur programı hazırlanmıştır.

Kaynakça

 • Arslantürk, Y., Gül, T. (2019). Turist Rehberliği Mesleği Dünü -Bugünü –Yarını. Burhanettin Zengin, Gül Erkol Bayram, Orhan Batman (Editörler), Turist Rehberliğinde Yeni Eğilimler ve Turist Rehberliğinin Geleceği (s. 287-325). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Barham, E. (2003). Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling, Journal of Rural Studies, 19, 127–138.
 • Blakeney, M. (2009). Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indications’, International Journal of Intellectual Property Management,3,357-374.
 • Bowen, S. (2010). Embedding local places in global spaces: Geographical indications as a territorial development strategy, Rural Sociology, 75 (2), 209–243.
 • Bowen, S., Zapata, A.V. (2009). Geographical Indications, Terroir, and Socio Economic and Ecological Sustainability: The Case of Tequila . Journal of Rural Studies. 25 (1), 108-119.
 • Broude, T. (2005). Culture, trade and additional protection for geographical indications,” Bridges: Trade and Sustainable Development Review, No. 9, 20–22.
 • Cagenegem, V. W., Drahos, P., Cleary, J. (2015). Provenance of Australian food products: is there a place for Geographical Indications?, Rural Industries Research and Development Corporation. Davies, P. (2018), Geographical indications, authenticity and protection of traditional cultural expressions, https://www.academia.edu/29185778/Geographical_indications_authenticity_and_protection_of_traditional_cultural_expressions_en_ (Erişim Tarihi: 06.03.2019).
 • Deselnicu, O. C., Costanigro, M., Souza-Monteiro, D. M., McFadden, D. T. (2013). A meta-analysis of geographical indication food valuation studies: what drives the premium for origin-based labels?. Journal of Agricultural and Resource Economics, 204-219.
 • Downes, D. (2000) ‘Intellectual Property as a Tool to Protect Traditional Knowledge’ (2000) 25, Columbia Journal of Environmental Law,25, 253-281.
 • Gangjee, D. S. (2015). Proving Provenance? Geographical Indications Certification and Its Ambiguities. World Development.
 • Ghafele, R. (2009). Creating the missing link: Applying collective Marks to create clusters, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4 (1), 57–66.
 • Frankel, S. (2011). The mismatch of geographical indications and innovative traditional knowledge, Victoria University of WellingtonLegal Research Papers, 1 (6).
 • Hazarhun, E., Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 371-389.
 • Henderson, J. C. (2009). “Food tourism reviewed”, British Food Journal, 11 (4): 317-326.
 • İrigüler, F., Güler, M. E. (2016). Emotional labor of tourist guides: How does it affect their job satisfaction and burnout levels?. Journal of Yaşar University, 11(42), 113-123.
 • Jay, T., Taylor, M. (2012). A Case of Champagne: A Study of Geographical Indications. Corporate Governance eJournal, 7 (15), 1-32.
 • Kan, M., Gülçubuk, B., Küçükçongar, M. (2012). Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14 (22), 93-101.
 • Kargiglioğlu, Ş. (2019). Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Sokak Lezzetlerinin Destinasyon Seçimi Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: İstanbul İli Örneği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mercan, Ş. O., Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2).
 • Panizzon, M. (2005). Traditional knowledge and geographical indications: Foundations, interests and negotiating positions, working paper 2005/01, Swiss National Centre of Competence in Research.
 • Polat Üzümcü, T., Alyakut, Ö., Adalet Akpulat, N. (2017), Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerin Değerlendirilmesi, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (28), 132-140.
 • Raustiala, K., Munzer, S., R. (2007). The global struggle over geographic indications, European Journal of International Law, 18 (2) 337–365.
 • Ryu, K., Jang, S. (2006). Intention to experience local cuisine in a travel destination: The modified theory of reasoned action. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(4), 507-516.
 • Şahin, G. (2013). Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırıkkale)’nin Coğrafi İşaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 23-37
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE). (2012), Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması, Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri ile İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler, TPE Yayınları, Ankara.
 • Türk patent. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf , (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • WIPO. (2018). Geographical Indications: An Introduction. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2019).
 • World Trade Organization (WTO). The Trade Related Property Rights Agreement(TRIPS). February 2011. http://www.wto.org. (Erişim Tarihi: 12.02.2019).
 • Yenipınar, U., Köşker, H., Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. The. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13, 23.
 • Zengin, B., Uyar, H., Erkol, G. (2014). Gastronomi Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. 15. Ulusal Turizm Kongresi.
 • Zografos, D. (2008). Geographical Indications & Socio-Economic Development,” IQsensato working paper.
 • Anı Tur. https://www.anitur.com/tur/akcakoca-amasra-safranbolu-ve-bol-bol-yuzme-turu-3-gece, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Jolly Tur. https://www.jollytur.com/safranbolu-abant-golcuk-turu-3-gece-4-gun-izmir-cikisli, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Tatilbudur.com. https://www.tatilbudur.com/eskisehir-cikisli-bati-karadeniz-turu-1-gece-2-gun, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Mevzuat. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.555.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2019).

Establishment of Gastronomy Tours by Geographically Marked Products: Example of Western Black Sea Tours

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 624 - 639, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.585792

Öz

Gastronomy science, which expresses the cultural heritage of a society for food and drink, also directs tourism activities and continues its importance as a concept that affects tourism and is influenced by tourism. Travel agencies and tour operators who are aware of this importance and interest; appeal to tourists from almost every segment with its different gastronomy tours. In addition, travel agencies which is not limited to provide single activity only, by including tasting of local delicacies besides seeing natural beauties in tour programs, offer many activities within the scope of gastronomy tourism. Geographical indication products; refers to the authentic products of the area; that can only grow in the temperature, humidity, rain, soil and wind of that region. No tour programs have been created in the form of “gastronom[1]y tours with geographical indication products“; even for a part in gastronomy tours. The aim of this study is to develop a model for the creation of gastronomic tours with geographical indication products. Tours in the Western Black Sea region were selected as samples, and a tour program with geographical indication products was prepared by examining the duration, routes and quality of the tours.

Kaynakça

 • Arslantürk, Y., Gül, T. (2019). Turist Rehberliği Mesleği Dünü -Bugünü –Yarını. Burhanettin Zengin, Gül Erkol Bayram, Orhan Batman (Editörler), Turist Rehberliğinde Yeni Eğilimler ve Turist Rehberliğinin Geleceği (s. 287-325). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Barham, E. (2003). Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling, Journal of Rural Studies, 19, 127–138.
 • Blakeney, M. (2009). Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indications’, International Journal of Intellectual Property Management,3,357-374.
 • Bowen, S. (2010). Embedding local places in global spaces: Geographical indications as a territorial development strategy, Rural Sociology, 75 (2), 209–243.
 • Bowen, S., Zapata, A.V. (2009). Geographical Indications, Terroir, and Socio Economic and Ecological Sustainability: The Case of Tequila . Journal of Rural Studies. 25 (1), 108-119.
 • Broude, T. (2005). Culture, trade and additional protection for geographical indications,” Bridges: Trade and Sustainable Development Review, No. 9, 20–22.
 • Cagenegem, V. W., Drahos, P., Cleary, J. (2015). Provenance of Australian food products: is there a place for Geographical Indications?, Rural Industries Research and Development Corporation. Davies, P. (2018), Geographical indications, authenticity and protection of traditional cultural expressions, https://www.academia.edu/29185778/Geographical_indications_authenticity_and_protection_of_traditional_cultural_expressions_en_ (Erişim Tarihi: 06.03.2019).
 • Deselnicu, O. C., Costanigro, M., Souza-Monteiro, D. M., McFadden, D. T. (2013). A meta-analysis of geographical indication food valuation studies: what drives the premium for origin-based labels?. Journal of Agricultural and Resource Economics, 204-219.
 • Downes, D. (2000) ‘Intellectual Property as a Tool to Protect Traditional Knowledge’ (2000) 25, Columbia Journal of Environmental Law,25, 253-281.
 • Gangjee, D. S. (2015). Proving Provenance? Geographical Indications Certification and Its Ambiguities. World Development.
 • Ghafele, R. (2009). Creating the missing link: Applying collective Marks to create clusters, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4 (1), 57–66.
 • Frankel, S. (2011). The mismatch of geographical indications and innovative traditional knowledge, Victoria University of WellingtonLegal Research Papers, 1 (6).
 • Hazarhun, E., Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 371-389.
 • Henderson, J. C. (2009). “Food tourism reviewed”, British Food Journal, 11 (4): 317-326.
 • İrigüler, F., Güler, M. E. (2016). Emotional labor of tourist guides: How does it affect their job satisfaction and burnout levels?. Journal of Yaşar University, 11(42), 113-123.
 • Jay, T., Taylor, M. (2012). A Case of Champagne: A Study of Geographical Indications. Corporate Governance eJournal, 7 (15), 1-32.
 • Kan, M., Gülçubuk, B., Küçükçongar, M. (2012). Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14 (22), 93-101.
 • Kargiglioğlu, Ş. (2019). Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Sokak Lezzetlerinin Destinasyon Seçimi Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: İstanbul İli Örneği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mercan, Ş. O., Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2).
 • Panizzon, M. (2005). Traditional knowledge and geographical indications: Foundations, interests and negotiating positions, working paper 2005/01, Swiss National Centre of Competence in Research.
 • Polat Üzümcü, T., Alyakut, Ö., Adalet Akpulat, N. (2017), Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerin Değerlendirilmesi, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (28), 132-140.
 • Raustiala, K., Munzer, S., R. (2007). The global struggle over geographic indications, European Journal of International Law, 18 (2) 337–365.
 • Ryu, K., Jang, S. (2006). Intention to experience local cuisine in a travel destination: The modified theory of reasoned action. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(4), 507-516.
 • Şahin, G. (2013). Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırıkkale)’nin Coğrafi İşaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 23-37
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE). (2012), Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması, Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri ile İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler, TPE Yayınları, Ankara.
 • Türk patent. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf , (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • WIPO. (2018). Geographical Indications: An Introduction. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2019).
 • World Trade Organization (WTO). The Trade Related Property Rights Agreement(TRIPS). February 2011. http://www.wto.org. (Erişim Tarihi: 12.02.2019).
 • Yenipınar, U., Köşker, H., Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. The. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13, 23.
 • Zengin, B., Uyar, H., Erkol, G. (2014). Gastronomi Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. 15. Ulusal Turizm Kongresi.
 • Zografos, D. (2008). Geographical Indications & Socio-Economic Development,” IQsensato working paper.
 • Anı Tur. https://www.anitur.com/tur/akcakoca-amasra-safranbolu-ve-bol-bol-yuzme-turu-3-gece, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Jolly Tur. https://www.jollytur.com/safranbolu-abant-golcuk-turu-3-gece-4-gun-izmir-cikisli, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Tatilbudur.com. https://www.tatilbudur.com/eskisehir-cikisli-bati-karadeniz-turu-1-gece-2-gun, (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • Mevzuat. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.555.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şaban KARGİGLİOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Sinop Üniversitesi
0000-0002-8952-7225
Türkiye


Gül ERKOL BAYRAM>
Sinop Üniversitesi
0000-0001-9764-2883
Türkiye


Yavuz ÇETİN Bu kişi benim
Sinop Üniversitesi
0000-0002-7435-590X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria585792, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {624 - 639}, doi = {10.32958/gastoria.585792}, title = {Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği}, key = {cite}, author = {Kargiglioğlu, Şaban and Erkol Bayram, Gül and Çetin, Yavuz} }
APA Kargiglioğlu, Ş. , Erkol Bayram, G. & Çetin, Y. (2019). Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 624-639 . DOI: 10.32958/gastoria.585792
MLA Kargiglioğlu, Ş. , Erkol Bayram, G. , Çetin, Y. "Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 624-639 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/585792>
Chicago Kargiglioğlu, Ş. , Erkol Bayram, G. , Çetin, Y. "Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 624-639
RIS TY - JOUR T1 - Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği AU - ŞabanKargiglioğlu, GülErkol Bayram, YavuzÇetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.585792 DO - 10.32958/gastoria.585792 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 624 EP - 639 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.585792 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.585792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği %A Şaban Kargiglioğlu , Gül Erkol Bayram , Yavuz Çetin %T Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.585792 %U 10.32958/gastoria.585792
ISNAD Kargiglioğlu, Şaban , Erkol Bayram, Gül , Çetin, Yavuz . "Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 624-639 . https://doi.org/10.32958/gastoria.585792
AMA Kargiglioğlu Ş. , Erkol Bayram G. , Çetin Y. Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 624-639.
Vancouver Kargiglioğlu Ş. , Erkol Bayram G. , Çetin Y. Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 624-639.
IEEE Ş. Kargiglioğlu , G. Erkol Bayram ve Y. Çetin , "Gastronomi Turlarının Coğrafi İşaretli Ürünler Aracılığı ile Oluşturulması: Batı Karadeniz Turları Örneği", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 624-639, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.585792