Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 541 - 550, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587693

Öz

birleri ile ilişkilerinden esinlenerek ortaya çıkan marka aşkı kavramı üründen memnun olan müşterinin ürünün markasına karşı hissettiği bağlılık derecesini ifade etmektedir. Müşterilerin markaya karşı hissettikleri aşkın davranışsal niyetleri üzerindeki gücünü belirlemeye yönelik hazırlanan bu çalışma Kapadokya Bölgesinde yer alan ve önemli bir marka olan Turasan’ı ziyaret eden turistler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma bölgenin önemli şıra ve şarap merkezlerinden birisi olarak bilinen ve gastronomik bir değere sahip olan Turasan’ı ziyaret eden 330 yerli turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kapadokya bölgesine turistik amaçlı gelen ve bu esnada gastronomik açıdan önemli bir marka olan Turasan’ı ziyaret eden yerli turistlerin marka aşkları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişkinin belirlendiği bu çalışmada müşterilerin Turasan markasına karşı hissettikleri aşk ile davranışsal niyetleri arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behaviour. Milton Keynes, UK: Open University Press.
 • Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc
 • Albert, N., Merunka, D. and Florence, V. P. (2008). When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business Research, 61(10), 1062-1075.
 • Albert, N. ve Merunka, D. (2013). The role of brand love ın consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing. 30(3), 258-266.Altın, Ş., Çiçek, B. ve Sağlam, K. (2018). Meslek Yükseokulu Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Etkisi (Ed. Arıkan, Z., Ertekin, Ş. ve Bay, H.). Sosyal bilimlerde stratejik yaklaşımlar. Ankara: Türkiye
 • Bagozzi, R., Batra, R., and Ahuvia, A.C. (2016). Brand love: Development and validation of a practicascale. 13.04.2019 www.researchgate.net/publication/280731109_Brand_Love_Development_and_Validation_of_a_Practical_Scale
 • Batra, R., Ahuvia, A., and Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. Journal of Marketing, 76(2), 1-16.
 • Blackwell, R.D., Miniard, P.W. and Engel, J.F. (2001). Consumer behavior. The Dryden Press, Orlando, FL.
 • Carroll, B. A. and Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79-89.
 • Delgado-Ballester, E. and Aleman, M. J. L. (2005). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of Marketing, 35(11-12), 1238-1258.
 • Fetscherin, M. (2014). What type of relationship do we have with love brands? Journal of Consumer Marketing. 31(6-7), 430-440.
 • Heinrich, D., Albrecht, C.M. and Bauer, H.H. (2012). Love actually? Measuring and exploring consumers’ brand love. Consumer-brand relationships theory and practice. London: Routledge.
 • Keh, H. T., Pang, J. and Peng, S. (2007). Understanding And Measuring Brand Love. Proceedings of the Conference on Advertising and Consumer Psychology, New
 • Frontiers in Branding: Attitudes, Attachments, and Relationships; 7-9 June 2007, Santa Monica, CA. National Bureau of Economic Research, Columbia University Press.
 • Kim, H. and Gupta, S., (2009). A comparison of purchase decision calculus between potential and repeat customers of an online Store. Decis. Support Syst, 47 (4), 477–487.
 • Langner, T., Bruns, D., Fischer, A. and Rossiter, J.R. (2014). Falling in love with brands: A dynamic analysis of the trajectories of brand love. Marketing Letters, 1-12.
 • Lau, G.T. and Lee, S.H. (1999). Consumers’ trust in a brand and the link to brand loyalty, Journal of Market-Focused Management, 4(4), 341-370.
 • Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44
 • Öztürk, S. A., Çifci, S. D., Abbas, M., Ögel, S., & Gümüş, C. (2017). Bilmek mi sevmek mi? Bilişsel ve duygusal ülke imajının ürün imajı ve satın alma niyetindeki etkisi üzerine kültürler arası bir çalışma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 79-102.
 • Pitta, D.A. and Franzak, F.J. (2008). Foundations for building share of heart in global brands. Journal of Product & Brand Management, 17(2), 64-72.
 • Roberts, K. (2004). Lovemarks: The future beyond brands. New York, USA, Power House Books.
 • Song, H., Wang, J. and Han, H. (2019). Effect of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty formation for name-brand coffee shops. International Journal Of Hospitality Management, 79, 50-59.
 • Tayfun, A. ve Yayla, Ö. (2014). Turistlerin otel seçimlerinde marka sadakatini etkileyen faktörlerin davranışsal ve tutumsal sadakat boyutuyla incelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (1), 30-35.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (Agro-Turizm) içinde yeri ve önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 47-50.
 • Ural, T. ve Perk, G., (2012). Tüketici Temelli Marka Değerinin Kişisel Bilgisayar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Antakya’da Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3), 11-25.
 • Zeithaml, V., Berry, L. ve Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences Of Service Quality. Journal of Marketing, 60, 31-46.

Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 541 - 550, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587693

Öz


İnsanların birbirleri ile ilişkilerinden esinlenerek ortaya çıkan marka aşkı kavramı üründen memnun olan müşterinin ürünün markasına karşı hissettiği bağlılık derecesini ifade etmektedir. Müşterilerin markaya karşı hissettikleri aşkın davranışsal niyetleri üzerindeki gücünü belirlemeye yönelik hazırlanan bu çalışma Kapadokya Bölgesinde yer alan ve önemli bir marka olan Turasan’ı ziyaret eden turistler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma bölgenin önemli şıra ve şarap merkezlerinden birisi olarak bilinen ve gastronomik bir değere sahip olan Turasan’ı ziyaret eden 330 yerli turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kapadokya bölgesine turistik amaçlı gelen ve bu esnada gastronomik açıdan önemli bir marka olan Turasan’ı ziyaret eden yerli turistlerin marka aşkları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişkinin belirlendiği bu çalışmada müşterilerin Turasan markasına karşı hissettikleri aşk ile davranışsal niyetleri arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.   


Kaynakça

 • Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behaviour. Milton Keynes, UK: Open University Press.
 • Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc
 • Albert, N., Merunka, D. and Florence, V. P. (2008). When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business Research, 61(10), 1062-1075.
 • Albert, N. ve Merunka, D. (2013). The role of brand love ın consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing. 30(3), 258-266.Altın, Ş., Çiçek, B. ve Sağlam, K. (2018). Meslek Yükseokulu Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Etkisi (Ed. Arıkan, Z., Ertekin, Ş. ve Bay, H.). Sosyal bilimlerde stratejik yaklaşımlar. Ankara: Türkiye
 • Bagozzi, R., Batra, R., and Ahuvia, A.C. (2016). Brand love: Development and validation of a practicascale. 13.04.2019 www.researchgate.net/publication/280731109_Brand_Love_Development_and_Validation_of_a_Practical_Scale
 • Batra, R., Ahuvia, A., and Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. Journal of Marketing, 76(2), 1-16.
 • Blackwell, R.D., Miniard, P.W. and Engel, J.F. (2001). Consumer behavior. The Dryden Press, Orlando, FL.
 • Carroll, B. A. and Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79-89.
 • Delgado-Ballester, E. and Aleman, M. J. L. (2005). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of Marketing, 35(11-12), 1238-1258.
 • Fetscherin, M. (2014). What type of relationship do we have with love brands? Journal of Consumer Marketing. 31(6-7), 430-440.
 • Heinrich, D., Albrecht, C.M. and Bauer, H.H. (2012). Love actually? Measuring and exploring consumers’ brand love. Consumer-brand relationships theory and practice. London: Routledge.
 • Keh, H. T., Pang, J. and Peng, S. (2007). Understanding And Measuring Brand Love. Proceedings of the Conference on Advertising and Consumer Psychology, New
 • Frontiers in Branding: Attitudes, Attachments, and Relationships; 7-9 June 2007, Santa Monica, CA. National Bureau of Economic Research, Columbia University Press.
 • Kim, H. and Gupta, S., (2009). A comparison of purchase decision calculus between potential and repeat customers of an online Store. Decis. Support Syst, 47 (4), 477–487.
 • Langner, T., Bruns, D., Fischer, A. and Rossiter, J.R. (2014). Falling in love with brands: A dynamic analysis of the trajectories of brand love. Marketing Letters, 1-12.
 • Lau, G.T. and Lee, S.H. (1999). Consumers’ trust in a brand and the link to brand loyalty, Journal of Market-Focused Management, 4(4), 341-370.
 • Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44
 • Öztürk, S. A., Çifci, S. D., Abbas, M., Ögel, S., & Gümüş, C. (2017). Bilmek mi sevmek mi? Bilişsel ve duygusal ülke imajının ürün imajı ve satın alma niyetindeki etkisi üzerine kültürler arası bir çalışma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 79-102.
 • Pitta, D.A. and Franzak, F.J. (2008). Foundations for building share of heart in global brands. Journal of Product & Brand Management, 17(2), 64-72.
 • Roberts, K. (2004). Lovemarks: The future beyond brands. New York, USA, Power House Books.
 • Song, H., Wang, J. and Han, H. (2019). Effect of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty formation for name-brand coffee shops. International Journal Of Hospitality Management, 79, 50-59.
 • Tayfun, A. ve Yayla, Ö. (2014). Turistlerin otel seçimlerinde marka sadakatini etkileyen faktörlerin davranışsal ve tutumsal sadakat boyutuyla incelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (1), 30-35.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (Agro-Turizm) içinde yeri ve önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 47-50.
 • Ural, T. ve Perk, G., (2012). Tüketici Temelli Marka Değerinin Kişisel Bilgisayar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Antakya’da Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3), 11-25.
 • Zeithaml, V., Berry, L. ve Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences Of Service Quality. Journal of Marketing, 60, 31-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah ÖRGÜN>

0000-0001-9597-637X
Türkiye


Emrah KESKİN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6565-4265
Türkiye


Ali SOLUNOĞLU>

0000-0003-0232-8248
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria587693, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {541 - 550}, doi = {10.32958/gastoria.587693}, title = {Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi}, key = {cite}, author = {Örgün, Emrah and Keskin, Emrah and Solunoğlu, Ali} }
APA Örgün, E. , Keskin, E. & Solunoğlu, A. (2019). Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 541-550 . DOI: 10.32958/gastoria.587693
MLA Örgün, E. , Keskin, E. , Solunoğlu, A. "Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 541-550 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587693>
Chicago Örgün, E. , Keskin, E. , Solunoğlu, A. "Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 541-550
RIS TY - JOUR T1 - Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi AU - EmrahÖrgün, EmrahKeskin, AliSolunoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587693 DO - 10.32958/gastoria.587693 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 541 EP - 550 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587693 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587693 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi %A Emrah Örgün , Emrah Keskin , Ali Solunoğlu %T Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587693 %U 10.32958/gastoria.587693
ISNAD Örgün, Emrah , Keskin, Emrah , Solunoğlu, Ali . "Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 541-550 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587693
AMA Örgün E. , Keskin E. , Solunoğlu A. Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 541-550.
Vancouver Örgün E. , Keskin E. , Solunoğlu A. Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 541-550.
IEEE E. Örgün , E. Keskin ve A. Solunoğlu , "Marka Aşkının Davranışsal Niyete Etkisi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 541-550, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587693