Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 106 - 120, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.698955

Öz

Kaynakça

 • Ahipaşaoglu, S. & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aleaddinoğlu, F., Toroğlu, E. & Elibüyük, M. (2007). Gevaş Kasabası ve Fonksiyonları. Marmara Coğrafya Dergisi, 15.
 • Almeida, A., Correia, A. & Pimpao, A. (2013). Segmentation by Benefits Sought: The Case of Rural Tourism in Madeira. Current Issues in Tourism, 17(9), 813-831.
 • Andriotis, K. (2006). Researching the Development Gap Between the Hinterland and the Coast-Evidence from the Island of Crete. Tourism Management, 27, 629-663.
 • Andriotis, K. (2011). A Comparative Study of Visitors to Urban, Coastal and Rural Areas-Evidence from the Island of Crete. European Journal of Tourism Research, 4(2), 93-108.
 • Avcıkurt, C. & Köroğlu, Ö. (2008). “Kırsal Turizm”, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bramwell, B. (1994). Rural Tourism and Sustainable Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 1–6.
 • Carneiro, M., Joana, L. & Silva, A. (2015). Landscape and the Rural Tourism Experience: Identifying Key Elements, Addressing Potential, And Implications for the Future. Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1217-1235.
 • Chambers, E. (2009). From Authenticity to Significance: Tourism on the Frontier of Culture and Place. Futures, 41(6), 353-359.
 • Countryside Agency and English Tourism Council. (2014). Working for the Countryside a Strategy for Rural England. İngiltere.
 • Dimitrovski, D., Todorovic, A. & Valjaveric, A. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in The Region of Gruza, Serbia. Procedia Environmental Sciences, 14, 288-297.
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (2005). Multivariate Data Analysis. NJ: Prentice-Hall.
 • İnanır, A., Uslu, A. & Çaprak, D. (2019). Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1711-1726.
 • Jurowski, C., Uysal M. & F. Noe (1993). U.S. Virgin Islands National Park: A Factor-cluster Segmentation Study. Journal of Travel and Tourism Marketing, 1(4), 3-31.
 • Kastenholz, E., Davis, D. & Paul, G. (1999). Segmenting Tourism in Rural Areas: The Case of North and Central Portugal. Annals of Tourism Research, 37(4), 353-363.
 • Kastenholz, E., Carneiro, M.J. & Marques, C. (2012). Marketing the Rural Tourism Experience. Strategic Marketing in Tourism Services. Bingley: Emerald.
 • Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P. & Loureiro, S. M. C. (2018). The Dimensions of Rural Tourism Experience: Impacts on Arousal, Memory, and Satisfaction. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 189-201.
 • MacDonald, R. & Jolliffe, L. (2003). Cultural Rural Tourism Evidence from Canada. Annals of Tourism Research, 30(2), 307-322.
 • Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M. & Vinzon, L. (2015). Sustainability Indicators of Rural Tourism from the Perspective of the Residents. Tourism Geographies, 17(4), 586-602.
 • Nair, V., Munikrishnan, U.T., Rajaratnam, S.D. & King, N. (2015). Redefining Rural Tourism in Malaysia: A Conceptual Perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(3), 314-337.
 • Nicely, A. & Sydnor, S. (2015). Rural tourism development: Tackling a culture of local nonparticipation in a post slavery society. Journal of Travel Research, 54(6), 717-729.
 • Oppermann, M. (1996). Rural Tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research, 23, 86-102.
 • Park, D. B. & Yoon, Y. S. (2009). Segmentation by Motivation in Rural Tourism: A Korean Case Study. Tourism Management, 30, 99-108.
 • Özgüneş, R. E., Bozok, D., Avcıkurt, C. & Güleç, E. (2019). Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 6(1), 161-174.
 • Pena, A., Jamilena, D. & Molina. M. (2012). The perceived Value of the Rural Tourism Stays and Its Effect on Rural Tourist Behavior. Journal of Sustainable Tourism, 20(8), 1045-1065.
 • Perdue, R. R., Long, P. & Allen, L. (1987). Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes. Annals of Tourism Research, 17, 586-599.
 • Roberts, L. & Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. New York: CABI Publishing.
 • Sharpley, R. (2005). Managing the Countryside for Tourism: A Governance Perspective. London: Sage Publications.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67-75.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Balıkesir, 71-87.
 • Simkova, E. (2007). Strategic Approaches to Rural Tourism and Sustainable Development of Rural Areas. Agricultural Economics-Czech, 53(6), 263-270.
 • Todt, A. & Kastenholz, E. (2010). Tourists as a Driving Force for Sustainable Rural Development: A Research Framework. Proceedings of the IV Congresso de Estudos Rurais.

Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 106 - 120, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.698955

Öz

Kırsal turizm, yöresel yaşam tarzının sürdüğü, çiftçiliğin yapıldığı, yerel kültürün korunduğu ancak ekonomik etkinliklerin kısıtlı olduğu yörelerde yapılan bir turizm türüdür. Doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip bir kırsal yöre olan Van Gölü’nün güney kıyıları, taşıdığı bu özellikler nedeniyle araştırma alanı olarak seçilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın amacı, yöreyi ziyaret eden turistler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu nedenle, Van Gölü’nün güney kıyılarını ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerini, seyahat alışkanlıklarını, yöre hakkındaki izlenimlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarmak araştırmanın ilk amacıdır. Ayrıca, turistleri demografik özellikleri, seyahat alışkanlıkları ve motivasyonlarına göre kümelere ayırmak araştırmanın diğer amacıdır. Araştırmanın evrenini, Van Gölü’nün güney kıyıları boyunca uzanan yöreyi ziyaret eden bütün yerli turistler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, nicel araştırma yöntemine başvurulmuş ve Mart 2016 ile Haziran 2019 tarihleri arasında anket tekniği ile 490 veri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre turistler; “aile gezginleri”, “dinlenenler”, “doğa-kültür gezginleri” ve “kırsal gezginler” olmak üzere, dört kümede toplanmış, motivasyon faktörleri ise “öğrenme ve yenilik”, “doğa ve kültür”, “hizmet ve fiyat”, “sakinlik ve rahatlama” ve “kırsal yaşam” olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Ahipaşaoglu, S. & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aleaddinoğlu, F., Toroğlu, E. & Elibüyük, M. (2007). Gevaş Kasabası ve Fonksiyonları. Marmara Coğrafya Dergisi, 15.
 • Almeida, A., Correia, A. & Pimpao, A. (2013). Segmentation by Benefits Sought: The Case of Rural Tourism in Madeira. Current Issues in Tourism, 17(9), 813-831.
 • Andriotis, K. (2006). Researching the Development Gap Between the Hinterland and the Coast-Evidence from the Island of Crete. Tourism Management, 27, 629-663.
 • Andriotis, K. (2011). A Comparative Study of Visitors to Urban, Coastal and Rural Areas-Evidence from the Island of Crete. European Journal of Tourism Research, 4(2), 93-108.
 • Avcıkurt, C. & Köroğlu, Ö. (2008). “Kırsal Turizm”, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bramwell, B. (1994). Rural Tourism and Sustainable Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 1–6.
 • Carneiro, M., Joana, L. & Silva, A. (2015). Landscape and the Rural Tourism Experience: Identifying Key Elements, Addressing Potential, And Implications for the Future. Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1217-1235.
 • Chambers, E. (2009). From Authenticity to Significance: Tourism on the Frontier of Culture and Place. Futures, 41(6), 353-359.
 • Countryside Agency and English Tourism Council. (2014). Working for the Countryside a Strategy for Rural England. İngiltere.
 • Dimitrovski, D., Todorovic, A. & Valjaveric, A. (2012). Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in The Region of Gruza, Serbia. Procedia Environmental Sciences, 14, 288-297.
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (2005). Multivariate Data Analysis. NJ: Prentice-Hall.
 • İnanır, A., Uslu, A. & Çaprak, D. (2019). Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1711-1726.
 • Jurowski, C., Uysal M. & F. Noe (1993). U.S. Virgin Islands National Park: A Factor-cluster Segmentation Study. Journal of Travel and Tourism Marketing, 1(4), 3-31.
 • Kastenholz, E., Davis, D. & Paul, G. (1999). Segmenting Tourism in Rural Areas: The Case of North and Central Portugal. Annals of Tourism Research, 37(4), 353-363.
 • Kastenholz, E., Carneiro, M.J. & Marques, C. (2012). Marketing the Rural Tourism Experience. Strategic Marketing in Tourism Services. Bingley: Emerald.
 • Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P. & Loureiro, S. M. C. (2018). The Dimensions of Rural Tourism Experience: Impacts on Arousal, Memory, and Satisfaction. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 189-201.
 • MacDonald, R. & Jolliffe, L. (2003). Cultural Rural Tourism Evidence from Canada. Annals of Tourism Research, 30(2), 307-322.
 • Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M. & Vinzon, L. (2015). Sustainability Indicators of Rural Tourism from the Perspective of the Residents. Tourism Geographies, 17(4), 586-602.
 • Nair, V., Munikrishnan, U.T., Rajaratnam, S.D. & King, N. (2015). Redefining Rural Tourism in Malaysia: A Conceptual Perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(3), 314-337.
 • Nicely, A. & Sydnor, S. (2015). Rural tourism development: Tackling a culture of local nonparticipation in a post slavery society. Journal of Travel Research, 54(6), 717-729.
 • Oppermann, M. (1996). Rural Tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research, 23, 86-102.
 • Park, D. B. & Yoon, Y. S. (2009). Segmentation by Motivation in Rural Tourism: A Korean Case Study. Tourism Management, 30, 99-108.
 • Özgüneş, R. E., Bozok, D., Avcıkurt, C. & Güleç, E. (2019). Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 6(1), 161-174.
 • Pena, A., Jamilena, D. & Molina. M. (2012). The perceived Value of the Rural Tourism Stays and Its Effect on Rural Tourist Behavior. Journal of Sustainable Tourism, 20(8), 1045-1065.
 • Perdue, R. R., Long, P. & Allen, L. (1987). Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes. Annals of Tourism Research, 17, 586-599.
 • Roberts, L. & Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. New York: CABI Publishing.
 • Sharpley, R. (2005). Managing the Countryside for Tourism: A Governance Perspective. London: Sage Publications.
 • Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67-75.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Balıkesir, 71-87.
 • Simkova, E. (2007). Strategic Approaches to Rural Tourism and Sustainable Development of Rural Areas. Agricultural Economics-Czech, 53(6), 263-270.
 • Todt, A. & Kastenholz, E. (2010). Tourists as a Driving Force for Sustainable Rural Development: A Research Framework. Proceedings of the IV Congresso de Estudos Rurais.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serhat BİNGÖL> (Sorumlu Yazar)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
0000-0001-9312-4552
Türkiye


Pembe Gül ÇAKIR>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria698955, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {106 - 120}, doi = {10.32958/gastoria.698955}, title = {Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri}, key = {cite}, author = {Bingöl, Serhat and Çakır, Pembe Gül} }
APA Bingöl, S. & Çakır, P. G. (2020). Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 4 (1) , 106-120 . DOI: 10.32958/gastoria.698955
MLA Bingöl, S. , Çakır, P. G. "Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 106-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/53490/698955>
Chicago Bingöl, S. , Çakır, P. G. "Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 106-120
RIS TY - JOUR T1 - Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri AU - SerhatBingöl, Pembe GülÇakır Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32958/gastoria.698955 DO - 10.32958/gastoria.698955 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 120 VL - 4 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.698955 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.698955 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri %A Serhat Bingöl , Pembe Gül Çakır %T Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri %D 2020 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 4 %N 1 %R doi: 10.32958/gastoria.698955 %U 10.32958/gastoria.698955
ISNAD Bingöl, Serhat , Çakır, Pembe Gül . "Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 / 1 (Mart 2020): 106-120 . https://doi.org/10.32958/gastoria.698955
AMA Bingöl S. , Çakır P. G. Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 106-120.
Vancouver Bingöl S. , Çakır P. G. Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 106-120.
IEEE S. Bingöl ve P. G. Çakır , "Van Gölü Kıyılarını Ziyaret Eden Kırsal Turistlerin Özellikleri", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 4, sayı. 1, ss. 106-120, Mar. 2020, doi:10.32958/gastoria.698955