Makale Değerlendirme Süreci

Makale Değerlendirme Süreci
Dergimize yüklediğiniz makaleler için değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;
1. Makale ön inceleme için sistemimize düşer.
- Makalenin yazım formatı incelenir ve i-Thenticate programı ile benzerlik taraması yapılır.
- Makalenin örnek makale şablonuna uygunluğu kontrol edilir.
- Şablona uymayan makaleler yazara bildirilir ve makalenin düzeltilmesi istenir.
2. Makale Değerlendirme aşamasına geçer.
Dergimiz, makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre değerlendirme sürecinde hakem ve yazarlar birbirlerinin bilgilerini görememektedir. Bu yüzden, yüklenen ön yükleme formatında yazar/ların isim, adres ve bağlı olduğu kuruluşlar yer almamaktadır.
Makale değerlendirme sürecindeki adımlar aşağıdaki gibidir;
-Makaleye en az 2 hakem olmak üzere hakem atamaları yapılır. Hakemlere değerlendirme için 30 gün süre tanınır. Değerlendirme süreci tamamlanmazsa ek 10 gün süre verilir.
-Makalenin sonucu; ret, düzeltme ya da kabul olabilir. Sonuca göre aşağıdaki madde/maddeler uygulanır:
a) Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale ret edilmişse süreç sonlandırılır ve makale reddedilir.
b) Makale için düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın düzeltmeleri yapması istenir.
c) Makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.
3. Makale düzenleme aşamasında sonradan oluşan ya da gözden kaçan bir düzeltme varsa yazardan istenir.
4. Süreç tamamlanır.
-Yazara bilgilendirme mesajı gönderilir.
(Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar için imzalanan Telif Hakkı Devir Formunun sisteme ilk başvuru esnasında eklenmesi istenir. Çalışmanın kabulü halinde bilgilerin tekrar kontrolü yapılır.)