Makale Yazım Kuralları

Makele Yazım Kuralları için tıklayınız

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18898