Dergi Hakkında

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimize gönderilen çalışmaların eğitim alanında yapılmış olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı anda birden fazla dergiye değerlendirilmesi için gönderilmiş çalışmalar da tespit edilmesi durumunda dergimizdeki değerlendirme ve yayım süreçleri durdurulacaktır. Çalışmalar değerlendirilirken hakem ve yazarların gizliliğine riayet edilmektedir.


Yayın Değerlendirme Süreci

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne (GEFAD) yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle,  intihal programları tarafından taranmakta, intihal oranı %20’nin üzerinde çıkan ve derginin yayın ilkelerine ve bilimsel yayın ölçütlerine uymayan çalışmalar değerlendirme işlemi başlamadan yazarına iade edilmektedir.

 Baş Editör tarafından uygun görülen makaleler, bu aşamadan sonra makalenin içerik ve biçim açısından değerlendirilmeleri için Editör Yardımcılarına ulaştırılır. Uygun olmayan makaleler düzeltilmeleri için yazarlara gönderilir. Bu aşamadan sonra uygun görülen makaleler hakem seçimi için alan editörüne ulaştırılır. Alan editörü tarafından incelenen ve dergide değerlendirilmesi kararlaştırılan makale için iki hakem atanır. Atanan iki hakemin farklı değerlendirmeler yapması durumunda üçüncü hakemin ataması yapılır. Atanan hakemlerin alanlarında uzman olmaları ve unvanlarının yazarın unvanına eşit veya daha üstte olması dergi politikası gereğince gözetilmektedir.

Hakemin makale kabul süresi beş gündür. Beş gün içinde hakemliğin kabul edilmemesi durumunda makale incelenmek üzere başka bir hakeme gönderilir. Hakem makaleyi incelemeyi kabul ettiğinde hakem inceleme süreci başlar. Bir makalenin hakem inceleme süreci  yirmi gün içerisinde sonlandırılır. İki hakem tarafından yayınlanabilir kararı verilen makalelerin yayımlanması alan editörü kontrolü sonrası yayın kurulu kararı ile onaylanır.  Bununla birlikte hakemlerin inceleme süreleri, varsa verilen düzeltmelerin yapılması, gerek görüldüğünde düzeltmelerin incelenmesi gibi pek çok nedenden dolayı makalelerin değerlendirme süreçleri birbirlerinden farklılık gösterebilir. Yazarlar makalelerinin değerlendirme süreçlerini, dergi sistemi üzerinden takip etmelidir. Editörler kurulu kararınca makalenin durumunu sormak için iletişime geçilmemesi rica olunur.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, DergiPark sistemi içerisinde yer alır ve makalelerin incelenmesi “kör hakemlik” garantisi altındadır.  Bu nedenle yazarın kimliği hakem, hakemin kimliği yazar tarafından hiçbir aşamada bilinmemektedir.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bir makalenin yayınlanma aşamasında olduğu tespit edilirse doğrudan ret edilir. Herhangi bir yerde yayınlandığı görülürse yazar hakkında yasal işlem başlatılır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin bütün yayın hakları Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Makale sisteme ilk yüklendiğinde “Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Telif Hakkı Devir Formu” dikkatli bir şekilde okunduktan sonra bütün yazarlar tarafından imzalanarak tarafımıza gönderilmelidir. Dergimizde yayınlanan makalelerin içeriğinden tamamen yazar(lar) sorumlu olup, oluşabilecek hukuki sorunlarda; dergi ile ilgili kişi ve kurumlar sorumlu tutulamaz.


Makale şablonu ve yazım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Makale değerlendirme sürecine buradan ulaşabilirsiniz. 

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Telif Hakkı Devir Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.