Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazarlarımızın Dikkatine:

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi aday makaleleri için yüklenmesi zorunlu dosyalar şunlardır:

1- Makale Dosyası: Word vb. düzenlemeye ve erişime açık programlarda dergi şablon kurallarına göre hazırlanmış olmalıdır.

2-Telif Hakkı Devir Formu: Makalenin bütün yazarları tarafından imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

3-İntihal Tarama Dosyası: İntihal tarama programlarının ayrıntılı sonuçları sisteme yüklenmelidir. Dergimiz Editörler Kurulu Kararı gereğince benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.

4-Etik Kurul Belgesi*: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur.


*TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir”
Bununla birlikte Etik Kurul İzini gerekmeyen çalışmalarda Editöre Notlar bölümünde durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir.


Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü