Sayı: 26, 29.08.2021

Yıl: 2021

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi

Araştırma Makalesi

4. Farklı Sirke Türleri ile Yapılan Hıyar Turşularının Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

5. Ozon Gazının Antifungal Ajan Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi