BibTex RIS Kaynak Göster

Dimension of Evaluation in Early Childhood Education Programs (1952-2013)

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 63 - 73, 01.03.2013

Öz

The evaluation of curriculum is as an important process as curriculum planning and implementation. The evaluation process reveals the curriculum’s strengths and weaknesses. An effective evaluation process makes it possible for the curriculum to develop and live up to expectations. The evaluation is an important process in preschool curriculums like the other curriculums. The aim of this research is to investigate the evaluation processes of the preschool curriculums applied in our country and to determine how the evaluation processes took place. It was a qualitative research and document scanning model were carried out. In this research, the evaluation processes of the preschool curriculums applied and still being applied in our country were investigated.

Kaynakça

 • BENTZEN, W., R. (2005). Seeing Young Children. A Guide Observing and Recording Behavior. New York: Thomson Delmar Learning.
 • BREDEKAMP, S., COPPLE, C. (Eds.). (1997). Developmentally Appropriate Practice İn Early Childhood Programs. Rev. ed. Washington, DC: National Association for The Education of Young Children.
 • ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (3.Baskı), Pegem A Yayıncılık, Trabzon, 2007.
 • DEMİREL, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • DURMUŞÇELEBİ, M. ve AKKAYA, D. (2011). “2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ( S.) 31.
 • ERDEN, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, 3.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERTÜRK, S. (1991). Eğitimde Program Geliştirme, 6.Baskı, Ankara: Meteksan Yayınları.
 • (KANDIR-İNAL v.d., 2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (1), Kuramsal Temeller. Morpa Yayınevi, Ankara, 2010.
 • MAĞDEN, D. (1993). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, Ankara.
 • NAEYC (2003). National Association for The Education of Young Children. www.naeyc.org . MEB. (1952). Anaokulları Programı ve Yönetmeliği İle Anaokullarına Öğretmen Yetiştirme Kursu Geçici Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(1989). Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(1994). Okul Öncesi Eğitim Programı (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı). Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(2006). Okul Öncesi Eğitim Programı Öğretmen Klavuz Kitabı (36-72 Aylık Çocuklar İçin)Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • ÖZDAŞ, A., TANIŞLI, D. (vd.). (2005). Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar).
 • TUĞRUL, B. (2005). “Çocuğun Gelişiminde Anaokulu Eğitiminin Önemi”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (S.) 62.
 • VARIŞ, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Alkım Yayıncılık, Ankara.
 • MEB. (2013).Okul Öncesi Eğitim Programı. www.meb.gov.tr.

Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013)

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 63 - 73, 01.03.2013

Öz

Eğitim programının değerlendirilmesi, program planlama ve uygulama boyutu kadar önemli bir süreçtir. Değerlendirme süreci programın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır. Etkin bir değerlendirme süreci programın geliştirilmesini ve beklentileri karşılamasını mümkün kılar. Diğer eğitim programlarında olduğu gibi okul öncesi eğitim programlarında da değerlendirme önemli bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde uygulanmış olan okul öncesi eğitim programlarının değerlendirme sürecinin incelenmesi ve bu programlarda değerlendirmenin nasıl yapıldığının belirlenmesidir. Araştırma nitel bir araştırma olup belge tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ülkemizde uygulanmış ve halen uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programları değerlendirme süreci yönünden incelenmiştir.

Kaynakça

 • BENTZEN, W., R. (2005). Seeing Young Children. A Guide Observing and Recording Behavior. New York: Thomson Delmar Learning.
 • BREDEKAMP, S., COPPLE, C. (Eds.). (1997). Developmentally Appropriate Practice İn Early Childhood Programs. Rev. ed. Washington, DC: National Association for The Education of Young Children.
 • ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (3.Baskı), Pegem A Yayıncılık, Trabzon, 2007.
 • DEMİREL, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • DURMUŞÇELEBİ, M. ve AKKAYA, D. (2011). “2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ( S.) 31.
 • ERDEN, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, 3.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERTÜRK, S. (1991). Eğitimde Program Geliştirme, 6.Baskı, Ankara: Meteksan Yayınları.
 • (KANDIR-İNAL v.d., 2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (1), Kuramsal Temeller. Morpa Yayınevi, Ankara, 2010.
 • MAĞDEN, D. (1993). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, Ankara.
 • NAEYC (2003). National Association for The Education of Young Children. www.naeyc.org . MEB. (1952). Anaokulları Programı ve Yönetmeliği İle Anaokullarına Öğretmen Yetiştirme Kursu Geçici Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(1989). Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(1994). Okul Öncesi Eğitim Programı (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı). Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB.(2006). Okul Öncesi Eğitim Programı Öğretmen Klavuz Kitabı (36-72 Aylık Çocuklar İçin)Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • ÖZDAŞ, A., TANIŞLI, D. (vd.). (2005). Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar).
 • TUĞRUL, B. (2005). “Çocuğun Gelişiminde Anaokulu Eğitiminin Önemi”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (S.) 62.
 • VARIŞ, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Alkım Yayıncılık, Ankara.
 • MEB. (2013).Okul Öncesi Eğitim Programı. www.meb.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özkan SAPSAĞLAM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SAPSAĞLAM, Ö. (2013). Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 63-73.