Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Yazarlara telif ücreti ödenmez.
Basıma kabul edilen makalelerden basım ücreti alınmaz.