Yazım Kuralları

MAKALE HAZIRLAMA

1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır.
2. Dergide Tarım Bilimleri alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri ile kongre kitaplarında özet metni basılmış olan araştırma makaleler yayımlanır.
3. Aynı sayıda bir yazarın en fazla iki makalesine yer verilir.
4. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Basıma kabul edilen makalelerden basım ücreti alınmaz.
5. Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
6. Araştırma makaleleri İngilizce olarak; Başlık, Abstract, Öz, İngilizce ve Türkçe Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları ve tartışma, Sonuç ve Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır.
7. Makale düzeni;
a. A4 boyutunda 12 punto Times New Roman tipi harflerle ve 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 3’er cm olmalıdır.
b. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Makale toplam 15 sayfayı geçmemelidir.
c. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, 14, ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
d. En fazla 2. düzeyde bölüm başlıkları kullanılmalıdır. Birinci düzey başlıklar 0.5 cm girintili, iki yana yaslı, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu, 0.5 cm girintili, iki yana yaslı, ve yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
e. Metnin ana gövdesi 0,5 cm girintili yazılmalıdır. Tüm paragraflar sol kenardan başlamalıdır. Metin tümüyle iki yana yaslı hizalanmalıdır. Hiçbir heceleme olmamalıdır. Kalın veya altı çizili yazı kullanımı ile metin vurgulama yapılmamalıdır.
f. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı (akademik unvan belirtilmemeli), tüm yazarların adres bilgileri, ORCID ID'leri ile yazışma yapılacak yazarın iletişim bilgileri (e-mail, telefon, faks vb.) belirtilmelidir. Adresler kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde, yazar adlarının hemen altında açıkça yazılmalıdır.
Başlık: Makale başlığı kısa ve açıklayıcı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.
Öz: Hem Türkçe ve hem de İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 12 punto ve 1,5 aralık ile yazılmalı, makalenin amacını, çalışmanın önemli veri ve sonuçlarını içermelidir. Yurtdışından gelen makalelerde özet sadece İngilizce yazılabilir.
Anahtar kelimeler: Alfabetik sıraya göre 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir.
Giriş: Bu bölüm çalışmadaki problemi açıkça ifade etmeli, önceki ve özellikle son yıllardaki yapılan ve yayınlanan çalışmaları açıklamalı, çalışmanın amaçlarını açıkça vermelidir.
Materyal ve Metot: Bu bölüm, çalışmada kullanılan tüm materyalleri içermeli, yöntemler detaylı açıklanmalı, istatistiksel metotlar açıklanmalıdır.
Bulgular ve tartışma: Çalışmadaki elde edilen veriler ve bulgular tablo ve bilgi olarak verilmeli, önceki yapılan çalışma sonuçlarına göre yorumlanarak tartışılmalıdır.
Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.
Teşekkür: Bu bölümde çalışmanın yapılmasına katkı veren kişi, kuruluş ve projelere yer verilebilir.
8. Makalede yer alan türlerin bilimsel isimleri italik karakterde olmalı ve ondalık sayılar nokta işareti ile ayrılmalıdır.
Scientific names of the species in the article should be in italics and decimal numbers should be separated by a point.
9. Grafik, harita, fotoğraf, resim ve benzeri sunuşlar ''Şekil'', sayısal değerlerin verilişi ''Çizelge'' olarak isimlendirilmelidir. Şekil ve Çizelgelere ait İngilizce isimlendirmelerin altında Türkçe isimlendirmeler de yer almalıdır. Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atıf yapılmalı ve makale içinde atıf yapılan yere en yakın yerde atıftan sonra verilmelidir.


Metin içi atıflar ve Kaynaklar

APA 7 yazım kuralına göre yapılmalıdır.

Metin İçi Atıflar

Yazar tipi                                                     Parantez içi                                                                    Anlatısal
Tek yazarı çalışma                                   (Carducci, 2009)                                                          Carducci (2009)
İki yazarlı çalışma                                     (Vollrath & Torgersen, 2002)                                     Vollrath and Torgersen (2020)
Üç veya daha fazla yazarlı çalışma     (Gunay-Oge et al., 2020)                                           Gunay-Oge et al. (2020)

Kısaltması olan grup
• Birinci atıf                                                (World Health Organisation [WHO],2020)              World Health Organisation (WHO, 2020)
• Sonrakı atıflar                                        (WHO, 2020)                                                                   WHO (2020)

Kısaltması olmayan grup                      (Grup İsmi, 2020)                                                         Grup İsmi, (2020)

-Birden fazla kaynak parantez içindeyse, bunlar alfabetik sıraya göre ve noktalı virgülle ayrılarak verilmelidir.

(Afifi et al., 2011; Cohen et al., 2014; Lobbestael et al., 2010; Zhang et al., 2012).

-Anlatısal olarak birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, sıralama önemli değildir istenilen şekilde yazılabilir.

Zhang et al. (2012), Cohen et al. (2014) and Afifi et al. (2011) examined…..

-Uygulama veya programın adı verilmişse, kullanılan versiyonu biliniyorsa yazılması yeterlidir.

Data were analyzed with IBM SPSS Statistics (Version 25).

-Bir paragrafta aynı kaynağa birden fazla anlatısal biçimiyle atıfta bulunulursa, tekrar durumunda yıl yazılmaz. Ancak parantez içindeki alıntılarda yıl her zaman belirtilir.
Metin içi atıf hakkında daha fazla ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi web sitesinden ulaşabilirsinz

Kaynaklar

Makaleler

-Bir makalenin DOI'si varsa, DOI referansa eklenir.
-Her zaman bir derginin sayı numarasını referansa eklenir.


Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

-Makaleye ait makale numarası varsa, sayfa aralığı yerine “Makale” kelimesi ve ardından makale numarası eklenir.

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Makalenin eksik bilgileri varsa

Eksik cilt numarası

Stegmeir, M. (2016). Climate change: New discipline practices promote college access. The Journal of College Admission, (231), 44–47. https://www.nxtbook.com/ygsreprints/NACAC/nacac_jca_spring2016/#/46

Eksik sayı numarası

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

Eksik sayfa veya makele numarası

Butler, J. (2017). Where access meets multimodality: The case of ASL music videos. Kairos: Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, 21(1). http://technorhetoric.net/21.1/topoi/butler/index.html

-Dergi cilt, sayı ve/veya makale veya sayfa numaraları kullanmıyorsa, eksik olan öğe/öğeler referanstan çıkarılır.

Kitap/E-Kitap Kaynakları

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/


-Hem basılı kitaplar hem de e-kitaplar için kitabın yazarı, yayın yılı, başlığı ve yayıncısı yazılır.
-Basım bilgileri, italik olmadan başlıktan sonra parantez içine alınır.
-Kitabın DOI'si varsa, DOI yayıncı adından sonra kaynağa eklenir.
-Yayıncı konumu dahil edilmez.
-DOI'si olmayanbir e-kitabın erişilebilir bir URL'si varsa, kitabın URL'si kaynağa eklenir. Veri tabanının adı kaynağa dahil edilmez.
-E-kitap bir akademik araştırma veri tabanından geliyorsa ve DOI'si veya sabit URL'si yoksa, kitap kaynak gösterimi yayıncı adından sonra sonlandırılır


Devlet Kurumu Raporları

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

-Yazar adı olarak rapordan sorumlu kurum yazılır. Grup yazar adında bulunmayan ana ajansların adları, kaynak öğede yayıncı olarak yazılır.

Kongre Bildirileri

Bir dergide yayınlanan kongre bildirileri

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

-Bir dergide yayınlanan konferans bildirileri, dergi makaleleriyle aynı biçimde gösterilir.

Kitap olarak yayınlanan kongre bildirileri

Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9

-Kitap olarak yayınlanan konferans bildirileri, kitap kaynakları ile aynı şekilde yazılır.

Tezler


Yayınlanan Tez

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615

-Bir tez bir veri tabanından, kurumsal bir havuzdan veya bir arşivden erişilebilir olduğunda yayınlanmış olarak kabul edilir.
-Veri tabanı, tezlere yayın numarası veriyorsa, yayın numarası tez veya tez başlığından sonra parantez içinde düz yazılır.
“Doktora tezi” veya “Yüksek Lisans tezi” tanımı, ardından virgül ve diplomayı veren kurumun adı eklenir Bu bilgi tez başlığından veya herhangi bir yayın numarasından sonra köşeli parantez içinde belirtilir.
Referansın kaynak öğesinde veri tabanının, havuzun veya arşivin adı yazılır.
Tez okuyucular için erişilebilirse URL'si eklenir.
Veri tabanı veya arşiv, kullanıcıların tez veya tezi görebilmeleri için oturum açmalarını gerektiriyorsa, URL'nin okuyucular için erişilemediği anlamına gelir, kaynak veri tabanı adıyla sonlandırın.


Yayımlanmamış Tez

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

-Bir tez veya tez yayınlanmamışsa, köşeli parantez içinde “[Yayımlanmamış doktora tezi]” veya “[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]” açıklamasını yazılır
-Referansın kaynak öğesinde, dereceyi veren kurumun adı belirtilir.


Diğer kaynak türleri hakkında detaylı bilgiyi APA 7 resmi web sitesinde bulabilirsiniz.