Amaç ve Kapsam

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi'nin amacı güncel konularda yüksek kalitede özgün bilimsel makaleleri yayımlamak, bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.

Dergimiz, Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitDergimiz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 1985 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli yayınıdır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG), tarım bilimleri (tarım ekonomisi, zootekni, biyosistem mühendisliği, tarla bitkileri, su ürünleri mühendisliği, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme, gıda mühendisliği, peyzaj mimarlığı) alanındaki ulusal ve uluslararası yüksek kalitede özgün, bilimsel makaleleri İngilizce olarak yayımlamaktadır
Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık ayı olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Sunulan makaleler özgün olmalı, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak, bir kongre ya da sempozyumda sadece özeti yayımlanan makaleler dergiye sunulabilir. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygunluğunun sorumluluğu yazara aittir

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık