Dergi Kurulları

Editörler Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Emine BERBEROĞLU Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
İstatistik, Biyoistatistik, İstatistiksel Analiz, İstatistiksel Deney Tasarımı, Uygulamalı İstatistik, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Prof. Dr. Kenan YILDIZ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Rasim KOÇYİĞİT Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Prof. Dr. Sedat KARAMAN TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Ziraat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar, Çiftlik Yönetimi, Kırsal Yönetim ve Tarımsal İşletme
Prof. Dr. Şenay SARICA Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Tarımda Bitki Islahı
Prof. Dr. Ümran ÇİÇEK TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gıda Bilimleri, Et Teknolojisi, Gıda Teknolojileri
Doç. Dr. Turgut ATAY TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Entomoloji, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Tarımda Entomoloji
Doç. Dr. Özer ÇALIŞ Ziraat Fakültesi Türkiye
Fitopatoloji
Dr. Öğretim Görevlisi Ekrem BUHAN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Hidrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Dilsat YEGENOGLU MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bitki Biyoteknolojisi, Hesaplamalı Ekoloji ve Filogenetik, Sekans Analizi, Hayvan Biyoteknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji (Diğer)
Dr. Öğr. Üyesi Gamze BAYRAM TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Doç. Dr. Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Tarımsal Pazarlama, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Arazisi Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Haldun YARDIMCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji, Mikrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık