Hakem Rehberi

Sistemden gönderilen bir makaleyi değerlendirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

• Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız.
• Dergilerim kısmından Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi'nin Dergi Paneli’ne giriş yapınız.
• Hakem paneline giriş yapınız.
• Yeni davetiyeden hakem olarak atandığınız makalenin başlığına tıklayınız.
• Yeni açılan sayfada makaleyi değerlendirmeyi kabul edip etmediğiniz sorulmaktadır. Kabul etmek için yeşil kısımda bulunan “Değerlendirmeyi Kabul Et” butonuna tıklamanız gerekmektedir.
• Değerlendirmeyi kabul ettikten sonra “Dosyalar” kısmından makalenin tam metnini göreceksiniz.
• Makaleyi inceledikten sonra, “Değerlendirme” sekmesinden değerlendirme formunu doldurunuz. Eğer varsa değerlendirme dosyası yükleyiniz.
• Son olarak sayfanın sağ kısmında bulunan “Değerlendirmeyi Gönder” butonuna tıklayınız.


HAKEMLİK SÜREÇLERİ

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi’nde hakemler, makalelerde ele alınan konuların uzmanları arasından seçilir. Seçilen tüm hakemler Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi’nin hakemlerin sorumlulukları ve uyması gereken etik ilkeler, makale değerlendirme kriterleri ve usûlü hususlarında bilgilendirilir.
• Hakem, sistem üzerinden hakemlik davetini kabul ettiği andan itibaren “Hakemlerin sorumlulukları ve uyması gereken etik ilkeler” ve “Hakemlik Süreçleri”ne maddelerini dikkate almakla yükümlüdür.
• Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
• Makale değerlendirme için davet edilen hakemlerin değerlendirmeyi kabul veya ret kararlarını 7 gün içinde iletmeleri beklenir. Bu süre sonunda herhangi bir karar bildirmeyen hakem değerlendirmeyi reddetmiş sayılır ve editör yeni hakem ataması gerçekleştirir. Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin, görüşlerini davet kabul tarihinden itibaren 15 gün içinde belirtmeleri beklenir. Bu süre içerisinde değerlendirme işlemini tamamlamayan hakeme talep ederse 7 güne kadar ek süre verilir. Hakem ek süre istemezse yeni bir hakem ataması yapılabilir.
• Hakemlik davetini kabul eden her bir hakemden bir değerlendirme formu doldurması ve makaleyle ilgili kabul ya da red görüşlerini mutlaka somut gerekçeler sunarak beyan etmesi istenir.
• Bu değerlendirme formunda hakemlerin şu hususlara dair görüş bildirmeleri beklenmektedir:
1. Başlık ve İçerik Uyumu
2. Makalenin Dil ve Anlatım Düzeni
3. Sistematik Açıdan Bilimsel Ölçütlere Uygunluğu
4. Kapsamın Tanımlanması ve Kavramsal Çerçeve
5. Konu Bütünlüğü
6. Problemin Tanımlanması
7. Önceki Çalışmalara Yönelik Değerlendirme
8. Araştırma Yöntemi
9. Bilgilerin Sunumu, Düzeni ve Tutarlılığı
10. Eleştirel Bakış Açısı
11. Birincil Kaynaklara Ulaşma
12. Yeni Bilimsel Çalışmalara Ulaşma
13. Alanın Terminolojisine Hakimiyet
14. Çalışmanın Özgünlüğü
15. Sonuç Elde Etme
16. Takdim Edilen Argümanların Tutarlılığı ve Sonuçlarla Rasyonel İlişkisi
17. Alana Katkısı


Hakemler bu hususların tümüyle ilgili Yeterli, Yeterli Değil, Kısmen Yeterli, Çoğunlukla Yeterli seçeneklerinden birini seçerek bir kanaat bildirir. Makalenin yayınlanabilir kararı alması için hakemlerin bu hususların tümüne onay vermesi gerekmez. Ancak değerlendirme formunda özellikle Yeterli Değil ve Kısmen Yeterli cevabı verilen kısımlarla ilgili ve yazara bunların dışında kalan önerilerini “Yazara Not” bölümünde belirtmesi gerekmektedir.
• Hakemler bu formu doldurduktan sonra aşağıdaki kararları alabilmektedir:
o Yazıda büyük oranda değişiklikler gerekmektedir (Major Revizyon).
o Yazıda az sayıda düzeltme gereklidir (Minor Revizyon).
o Yazı yayına uygun değildir (Ret).
o Yazı bu haliyle yayınlanabilir (Kabul).


• Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir.
• Yazıların reddi için tek hakem raporu yeterlidir ancak kabul edilmesi için en az iki hakem raporu gereklidir.
• Hakem raporlarından bir tanesi “Kabul” veya “Minör Revizyon” diğeri “Majör Revizyon” ise ve editörün görüşü makalenin kabulü yönündeyse yazar düzeltmeleri yaptıktan sonra çalışma tekrar aynı hakeme gönderilir. Major Revizyon raporu olan hakemin görüşüne göre makale reddedilir veya 3. hakeme yollanır.


• Revizyon talep eden hakem revizyon sonrası makaleyi tekrar değerlendirme isteğinde bulunabilir. Bu değerlendirme için hakeme 15 gün ek süre verilir.
• Hakemler, daha fazla rehberlik almak veya herhangi bir ihlale yönelik kuşkusunu iletmek için DergiPark mesajlar kısmı üzerinden editörle iletişim kurabilirler. Buradaki yazışmalar yazarlar tarafından görülmemektedir.
• Alan araştırması veya veri analizine dayanan makalelerin verileri, makaledeki analizlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için hakem tarafından editörden talep edilebilir. Dergi editörü de bu hususta yazarla iletişime geçerek verileri hakeme iletir.
• Hakemlerin araştırma, yazarlar ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Bir çıkar çatışması olması öngörüldüğünde hakem, yayın kuruluyla bağlantıya geçip olası bir çıkar çatışması durumunu belirtmesi gerekmektedir. COPE tarafından yayınlanan Çıkar Çatışması Çerçevesi, meydana gelebilecek çıkar çatışmalarında dikkate alınacaktır. (https://publicationethics.org/case/conflict-interest)
• Hakemler, inceledikleri makalelerin verilerinden basımından önce faydalanamazlar ya da bu verileri başkalarıyla paylaşamazlar.
• Dergide değerlendirme yapan hakemlerin isimleri açıklanmaz/yayınlanmaz. 

Son Güncelleme Zamanı: 8.12.2022 15:35:02